ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้รับผ้าพันคอย้อมคราม มูลค่า 1,500 บาท

โดย panisa_p

8 ส.ค. 2566

29 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้รับผ้าพันคอย้อมคราม มูลค่า 1,500 บาท 10 รางวัล  เวลา 07:10-จบรายการ (GI)            

1. คุณวิศนี วิวัฒนาพงค์ กทม.

2. คุณอมร  กิ่งสวัสดิ์ จ.นครปฐม

3. คุณอรอัญญา  ปริยายสุทธิ์ กทม.

4. คุณปิ่นอนงค์ เปี่ยมแทน จ.สระบุรี

5. คุณนันทยา ชูศรีนาค จ.ปทุมธานี

6. คุณพสุธันย์ บุญคง จ.พระนครศรีอยุธยา

7. คุณเพ็ญทิพย์ ธีรมิตร จ.นนทบุรี

8. คุณเครือวัลย์ สังข์สูงเนิน จ.สมุทรปราการ

9. คุณสมสุข สมมะลวน จ.สุราษฎร์ธานี

10. คุณเปรมกมล ภู่อภินนท์ กทม.

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้

คุณอาจสนใจ

Related News