ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ได้ Gift Set จากเนสกาแฟ

โดย panisa_p

18 ม.ค. 2566

58 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ได้ Gift Set จากเนสกาแฟ จำนวน 20 ท่าน เวลา 07.11-07.30 น. (เรื่องเล่าเช้านี้)            

1. คุณยุพิน  สุขสว่าง กทม.

2. คุณเบญจมาศ  โตโพธิ์ไทย กทม.

3. คุณอภิรดี  สำเภาพันธ์ จ.ระยอง

4. คุณวสันต์  พรหมศิริรัตน์ จ.กำแพงเพชร

5. คุณอัญญรัตน์  เกษมทิพย์อำนวย กทม.

6. คุณประนอม  จรรยา จ.เชียงใหม่

7. คุณรุ่งนิตยา  คชิณภักดิ์ จ.ตราด

8. คุณนิคม  แม่นศรรา จ.มหาสารคาม

9. คุณปองรัตน์  อุดมมงคล จ.ชลบุรี

10. คุณเพชราวรรณ์  คงสา กทม.

11. คุณเทอดศักดิ์  อินธิสิทธิ์ จ.สกลนคร

12. คุณสุวิชา  ครุทานัง จ.ชัยนาท

13. คุณธิติวัฒน์  ศรีโรจน์รัชตะ จ.สุพรรณบุรี

14. คุณณัฏฐนิชา  สีดาทอง จ.สุรินทร์

15. คุณอาทิตยา  ปิติสม จ.นนทบุรี

16. คุณพรพิทักษ์  พูลทอง จ.สมุทรปราการ

17. คุณพรนภา  ธิวงศา กทม.

18. คุณอมรรัตน์  แซ่จิว กทม.

19. คุณนฤภร  ค้าโค จ.นนทบุรี

20. คุณสุนันทา  นันทะ จ.ระยอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้

คุณอาจสนใจ