ประชาสัมพันธ์

ปตท. ‘Net Zero Commitment’ สู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

โดย petchpawee_k

27 ธ.ค. 2565

11 views

ปัจจุบันวิกฤตโลกร้อน กำลังเร่งสร้างสถิติความเสี่ยงไปทั่วโลก และประเทศไทยกำลังติดอันดับ 9 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่แปรปรวนมากที่สุด ปตท.จึงเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ ที่มีส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2550 และได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาตัว ล่าสุดของ ปตท. “Net Zero Commitment” ขึ้นมา


เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ของคนไทยต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้พร้อมที่จะช่วยผลักดันให้ไป สู่ เป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดด้วยการเร่งในด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ เร่งปรับ กระบวนการผลิต / เร่งเปลี่ยน สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยต่อเวลาให้เราและโลกใบนี้ไปอีกนานเท่านาน และเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกวินาทีจากนี้ ประเทศไทยของเรา จะมีโลกที่ดีกว่าเดิม “PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน


ปตท. “Net Zero Commitment” สู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

คุณอาจสนใจ

Related News