ประชาสัมพันธ์

ชวนร่วมงาน 'วันสตรีไทย' ปี 2565 ณ ไอคอนสยาม วันที่ 1 - 7 ส.ค.

โดย nattachat_c

2 ส.ค. 2565

5 views

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และองค์กรสมาชิก จัดขึ้นภายในแนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


ในงานนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน อาทิ

  • กระทรวงมหาดไทยจัดแสดงเรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  • บทบาทของนายอำเภอหญิงในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นกลไกเชิงนโบาย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ
  • นิทรรศการผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 4 ภาค ที่นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ อาหารคาว และอาหารหวาน ตลอดจน ผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ร้านโกลเด้น เพลซ และมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


โดยงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ และสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7  ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร


คุณอาจสนใจ