ประชาสัมพันธ์

เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

โดย thichaphat_d

13 พ.ค. 2565

38 views

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นังสมาธิ ฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565

โดยสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆ มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้ มีระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งสามารถร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์  

คุณอาจสนใจ