ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ได้รับหมอนจาก Foodpanda

โดย panisa_p

28 เม.ย. 2565

13 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ได้รับหมอนจาก Foodpanda  

10 ท่าน ตั้งแต่เวลา 07.25-07.30 น.  (วันอังคาร)  

1.คุณวิกรม จันทะเนาว์  จ.พิษณุโลก

2.คุณอัจฉรา ลิขิตชื่นชู กทม.

3.คุณอรัญญ์ชยาต์ บุญชูกิตติยศ  จ.ราชบุรี

4.คุณสุปราณี จีนเจนพจน์  จ.ปทุมธานี

5.คุณประภัสสร์ ทรัพย์สินทวีลาภ กทม.

6.คุณเวณิกา สมบูรณ์วงศ์ กทม.

7.คุณเจติยา พรสมิทธิกุล จ.ปทุมธานี

8.คุณสุเมธ ประดิษฐ์  จ.เชียงใหม่

9.คุณวรฉัตร เลิศอิทธิพร  จ.ขอนแก่น

10.คุณลักษณี วรกิจวิวัฒน์ กทม.

คุณอาจสนใจ