ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ได้รับ Gift Voucher Pizza 1,200 บาท

โดย panisa_p

20 เม.ย. 2565

21 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ได้รับ Gift Voucher Pizza  1,200 บาท    

10 ท่าน เวลา 7:25 - 7:30 น. (จันทร์สดใส)  

1. คุณศิริลักษณ์ ดาราวรรณ์  จ.ชลบุรี

2. คุณกนกวรรณ เกษโอภาส กทม.

3. คุณพัชรพล สุขผ่อง กทม.

4. คุณจริยาภรณ์ ทุ่งฝนภูมิ  จ.นครราชสีมา

5. คุณศิริลักษณ์ เอี่ยมวงศ์ จ.สมุทรปราการ

6. คุณสุกัญญา หล้าเนตร จ.มุกดาหาร

7.คุณสนทยา นิทาน  จ.ชลบุรี

8.คุณนรินทร์ จ้อยสีเกต จ.ปทุมธานี

9.คุณดอกรัก บัวทอง จ.นนทบุรี

10.คุณจรัญญา จันทรคุปต์ กทม.

คุณอาจสนใจ