ประชาสัมพันธ์

ไทยพาณิชย์ เปิดให้แลกหุ้น SCB เป็น SCBX เริ่ม 2 มี.ค.-18 เม.ย.65

โดย thichaphat_d

2 มี.ค. 2565

90 views

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า


'กลุ่มไทยพาณิชย์' เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น มุ่งสร้างการเติบโตและมูลค่าในระยะยาว รับบริบทโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


โดยปัจจุบัน จะมี 'เอสซีบี เอกซ์' (SCBX) เป็น 'ยานแม่' เป็นกองทุนใหญ่ และมียานลูกหลายลำ ในการทำธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจธนาคารด้วย มีเป้าหมายให้ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นองค์กรเทคโนโลยีทางการเงิน 


ซึ่งในวันนี้เป็นต้นไป SCBX ประกาศทำเทนเดอร์แลกหุ้น 1 หุ้นสามัญของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX และหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCBX โดยเริ่ม 2 มี.ค.-18 เม.ย.65


และเมื่อกระบวนการแลกหุ้นแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย. 2565 และเมื่อผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคำเสนอซื้อมีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCB หุ้น “SCBX” จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


โดยจะยังใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SCB” เช่นเดิม และผู้ถือหุ้น SCB ที่ได้ทำการแลกหุ้นได้สมบูรณ์ตามกำหนดเวลาจะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้น SCBx แทน ส่วนผู้ถือหุ้นของ SCB ที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในเวลาที่กำหนดจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อไป อย่างไรก็ตามหลักทรัพย์ของธนาคารจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่หลักทรัพย์ของ SCBX เข้าจดทะเบียน

โดยการแลกหุ้น หรือรายละเอียดอื่นๆ สามารถทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

คุณอาจสนใจ

Related News