ประชาสัมพันธ์

Roadshow ป่าในกรุง ที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ที่ไบเทค บางนา

โดย passamon_a

2 ก.ค. 2565

4 views

ปตท. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม Roadshow ป่าในกรุง ที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ที่ไบเทค บางนา


โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท. ได้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2537 ได้อาสาปลูกป่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 และพัฒนาต่อยอด จัดตั้ง สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ดำเนินภารกิจในการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย เพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน


โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้น 3 แห่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน แห่งแรก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง จ.กรุงเทพฯ


ปตท. ตั้งใจให้ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่า และระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ โดยนำองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็นป่านิเวศ จำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีต มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิม และพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนกรุง และเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมือง ได้มีโอกาสสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


และพิเศษสุด ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ได้ยกไฮไลท์เด่น จากป่านิเวศ สู่ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ที่ ไบเทค บางนา ในงานรับสิทธิพิเศษ จองรอบเยี่ยมชม เดิน เที่ยว เล่น ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ และรับสิทธิร่วม Workshop การจัดแต่งต้นไม้ และรับกลับบ้านได้เลย พร้อมเทียนหอมที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย ไปพบกันได้ที่ บูธศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ที่ ไบเทค บางนา ถึงวันที่ 3 กรกฎาคมนี้คุณอาจสนใจ

Related News