ประชาสัมพันธ์

sacit ปลื้มผลสำเร็จงาน “ฝ้ายทอใจ” คึกคัก สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 15 ล้านบาท ปลุกกระแสคนรักผ้าฝ้าย สืบสานงานศิลป์ต่อเนื่อง

โดย passamon_a

16 ส.ค. 2566

58 views

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ปลื้มผลสำเร็จการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอด 7 วัน จัดงานคึกคักสร้างมูลค่าการค้าสะพัดกว่า 15 ล้านบาท ปลุกกระแสคนรักผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายไทย ช่วยส่งเสริมคุณค่าและสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง


นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า การจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ภายใต้แนวคิด The Elegance of Thai Cotton จากต้นฝ้ายถึงปลายผ้าสู่ความภาคภูมิใจที่สง่างามในปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานทั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของผู้ร่วมงาน ทั้งจากคนรักผ้าฝ้ายและงานหัตถกรรมไทย รวมถึงกลุ่มผู้สนใจคนรุ่นใหม่ ในส่วนของลายผ้าฝ้าย ลายพิมพ์ LIMITED EDITION จาก 5 ศิลปิน ดีไซเนอร์ที่ได้มาร่วมออกแบบลายผ้าฝ้ายสุดพิเศษ นับว่าได้รับความนิยมมากเช่นกันทำให้โดยภาพรวมของการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งนี้ สามารถสร้างเม็ดเงินได้สะพัดกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าการค้าที่ช่วยส่งเสริมให้ร้านค้าผ้าฝ้ายและผลงานศิลปหัตถกรรมไทยจากฝีมือของครูศิลป์แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ทายาทศิลปหัตถกรรมและสมาชิกของ sacit ได้มีแรงบันดาลใจในการสืบสานงานศิลป์และสร้างเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยผลงานใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังช่วยปลุกกระแสให้คนรักผ้าฝ้าย ได้หลงเสน่ห์งานผ้าฝ้ายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าในมรดกทาง ภูมิปัญญาไทยผ่านงานศิลปหัตถกรรมไทยได้เติบโตและขยายตัวต่อไป  ส่วนกิจกรรมภายในงานที่ sacit ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ทั้งการ workshop งานเสวนาเกี่ยวกับผ้า การประกวดแต่งกาย และกิจกรรมบนเวทีที่ได้มาร่วมสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้งานฝ้ายทอใจตลอดทั้ง 7 วัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงาน ทำให้งานฝ้ายทอใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจด้านกิจกรรม “แต่งตัวแม่ตามใจลูก” ในงานฝ้ายทอใจครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดทั้งสิ้น 12 ชิ้นงาน โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ร่วมตัดสินการประกวด ได้แก่ คุณอาร์ต อารยา อินทรา แฟชันสไตลิสต์ตัวแม่ของเมืองไทย คุณคณาพจน์ อุ่นศร เจ้าของแบรนด์ KANAPOT  AUNSORN ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทย ดร.วุฒิไกร ศิริผล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจาก sacit โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมสานใจสายใยผ้าซิ่นนอกจากนี้ทางชมรมฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย นำโดย มล.ปุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยม และคุณณญาดา อมตวณิชย์ ประธานชมรมสานใจสายใยผ้าซิ่น นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับผ้าฝ้ายไทยที่นำมาตัดเย็บในดีไซน์ที่สวยงาม


อย่างไรก็ตาม sacit เชื่อว่า ในการจัดงานฝ้ายทอใจครั้งต่อไป จะทำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งยังคงยึดมั่นในการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงผลักดันการสร้างอาชีพผ้าฝ้ายศิลปาชีพให้แก่ประชาชนในชนบท รวมถึงยังคงมุ่งเน้นสืบสานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากทั่วประเทศ ได้มีเวทีโชว์ศักยภาพผลงานสู่สายตาสาธารณชนอีกครั้งคุณอาจสนใจ