ประชาสัมพันธ์

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คิด !

โดย panisa_p

31 พ.ค. 2566

206 views

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยในปี 2566 สถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีจำนวนมากขึ้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)  และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงมุ่งเน้นรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า และกำหนดขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”


มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ได้รวบรวมผลการศึกษาของศาสตราจารย์ แสตนตัน กล๊านซ์ แห่งศูนย์วิจัยและควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และศาสตราจารย์ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือจากทั่วโลกเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้ามาสื่อสารให้สาธารณชนได้รับรู้  และตระหนักถึงอันตรายจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า


1.    บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด

2.     ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดา และมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกสูบบุหรี่น้อยลง

3.    บุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะสูบบุหรี่มวนให้มาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งทำให้เพิ่มการขยายตัวของจำนวนและขนาดตลาดการใช้นิโคติน

4.    นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารพิษที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์ และเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็ง (TUMOR PROMOTER) และขัดขวางการตายของเซลล์ปกติ อีกทั้งมีส่วนเป็นตัวเสริมให้เกิดการสร้างเส้นเลือด (ATHEROSCLEROSIS) ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้องอกที่กำลังเติบโต  ทำให้เนื้อมะเร็งโตขึ้น และทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น ส่งผลให้อาการโรคปอดและโรคอื่น ๆ แย่ลง


จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีโทษต่อตัวผู้สูบไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่ได้รับกลิ่นควันอีกด้วย ในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก


#บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย  #คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

คุณอาจสนใจ

Related News