ประชาสัมพันธ์

"สภากาชาดไทย" เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุ "โมคา" ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดย chutikan_o

21 พ.ค. 2566

25 views

"สภากาชาดไทย" เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุ "โมคา" ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านการดำเนินงานของสภากาชาดเมียนมาต่อไป


• ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

ข้อสังเกต : กรณีการโอนเงิน - โปรดตรวจสอบเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนทำรายการโอนเงินบริจาค ชื่อบัญชีจะต้องเป็น "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" เท่านั้น หากเป็นบัญชีที่ขึ้นต้นด้วยชื่อบุคคล นาย นาง นางสาว หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชื่อบัญชีดังที่กล่าวข้างต้นคือมิจฉาชีพ และหากท่านประสงค์ขอรับใบเสร็จสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โปรดระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเมียนมา” พร้อมแนบสลิปหลักฐานการโอนเงินบริจาค ทาง E-mail : donation@redcross.or.th (รอเจ้าหน้าที่ตอบรับกลับทางอีเมล) , โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440 , Line : @redcrossfund (กรณีส่งทางไลน์ เมื่อส่งข้อมูลครบถ้วนแล้วตามข้างต้น ขอความกรุณาท่านไม่ต้องส่งซ้ำ เจ้าหน้าที่จะตอบท่านตามลำดับ)• ร่วมบริจาคด้วยการสแกน QR Code e-Donation เลขที่อ้างอิง "004DISASTER"  โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ

ข้อสังเกต : ตัวอย่างกรณีการสแกน QR Code e-Donation ผ่าน SCB Mobile Banking เมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอว่า "ท่านกำลังทำรายการ e-Donation” และให้เลือกกด "ไม่ยอมรับ" หรือ "ยอมรับ" หากท่านกด "ยอมรับ" จะพบหน้าจอทำรายการบริจาค มีข้อความขึ้นว่า "เพื่อสภากาชาดไทย" และมีหมายเลข Biller ID ของสภากาชาดไทย เลขที่อ้างอิง คือ "004DISASTER" เมื่อตรวจสอบแล้วสามารถทำรายการบริจาคต่อได้ตามลำดับ โดยข้อมูลของท่านที่เป็นเจ้าของบัญชีที่เป็นในนามบุคคลเท่านั้น จะถูกนำส่งไปที่กรมสรรพากร หากไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวให้ยกเลิกรายการทันที และเมื่อบริจาคเรียบร้อยท่านสามารถตรวจสอบประวัติการบริจาค e-Donation ได้ที่ https://www.rd.go.th/62336.html

คุณอาจสนใจ

Related News