ประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม 2566

โดย chutikan_o

14 พ.ค. 2566

23 views

นายธีระ ศรีใหม่ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมประชุมติดตามความพร้อมด้านการจ่ายไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเลือกตั้ง ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ และระบบออนไลน์ webEx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมสนับสนุนการจ่ายไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเลือกตั้งโดยดำเนินการ ดังนี้


- จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ และ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขตทั่วประเทศ
- เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ลงคะแนนและนับคะแนน ดูแลเฝ้าระวังและจัดให้มีมาตรการป้องกันพิเศษ
- เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 1,134 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟ้า 96,822 กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Emergency light) ให้กับศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด
หากเกิดสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกพื้นที่ PEA พร้อมติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมนี้ PEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


คุณอาจสนใจ

Related News