ประชาสัมพันธ์

PEA ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

โดย panisa_p

6 ม.ค. 2566

90 views

ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบ ให้ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้


1. บ้านอยู่อาศัย อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 38.22 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 24.62 บาทต่อ เดือน

- ประเภท 1.1.2 อัตราปกติ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

- ประเภท 1.2.2 อัตรา TOU แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์


2. กิจการขนาดเล็ก อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 46.16 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 33.29 บาท ต่อเดือน

- ประเภท 2.1.2 อัตราปกติ แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์

- ประเภท 2.2.2 อัตรา TOU แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์


3. สูบน้ำเพื่อการเกษตร ประเภท 7.2 อัตรา TOU ทุกระดับแรงดัน เดิม 228.17 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 204.07 บาทต่อเดือนคุณอาจสนใจ

Related News