ประชาสัมพันธ์

PEA จัดงาน PEA VOLTAVERSE ยกระดับบริการครบวงจร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

โดย parichat_p

25 ก.ค. 2565

427 views

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน “PEA VOLTAVERSE : ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง” โดยมี นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook PEA VOLTAการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง PEA พัฒนา New Features AUTOCHARGE ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชัน PEA VOLTA เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดขั้นตอนการทำงานใน การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานี ทำให้การชาร์จเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
ปัจจุบัน AUTOCHARGE เปิดให้บริการ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถานี PEA VOLTA ที่กำหนด พร้อมท้ังได้วางแผนทำการวิจัยเพื่อเพิ่มให้ AUTOCHARGE รองรับระบบการชาร์จอื่นๆ ที่มีในประเทศไทยนอกจากนี้มี PEA VOLTA DC Wallcharge ที่เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 25 kW และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการ PEA VOLTA Platform เพื่อให้บริการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ ไฟฟ้าในรูปแบบการใช้งานในครัวเรือนที่คุณสามารถเป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และในเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่หรือธุรกิจใหม่
โดยสามารถติดตั้งในบริเวณสาธารณะ เช่น พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน พื้นที่จอดรถในห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารธุรกิจขนาดเล็ก เตรียมความพร้อม ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย (EV Roaming) ให้สามารถนำไปใช้งานกับ EV Platform ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรายอื่นได้ โดยผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวนมาก

ปัจจุบันผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้งาน PEA VOLTA Charging Station และชำระค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA VOLTA ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ที่สะดวก ครบจบทุกเรื่องการชาร์จในแอปเดียว ซึ่งมี เป้าหมายและแผนงานในอนาคตเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมท้ังติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าPEAVOLTA เพิ่มเติม 190 สถานี บนเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมพื้นท่ี 75 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยดำเนินการติดต้ังในระหว่างปี 2565 – 2566 พร้อมให้บริการรวมทั้งสิ้น 263 สถานี ภายในปี 2566 รวมถึง แผนงานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 ภาค เพื่อให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบชาร์จเร็ว รองรับการอัด ประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าทุกขนาด ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป รถบรรทุกไฟฟ้าและรถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณอาจสนใจ

Related News