ประชาสัมพันธ์

PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ร่วมศึกษาลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ

โดย panwilai_c

9 มิ.ย. 2565

202 views

PEA ENCOM - ACE – ACIE ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้ การร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ  รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City


นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รองรับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน สู่ Smart City กับ บริษัท   แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (ACE) และ บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (ACIE) ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 7 อาคาร ITF TOWERPEA ENCOM ร่วมมือกับ ACE และ ACIE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มแหล่งให้บริการพลังงาน เสริมสร้างเสถียรภาพการให้บริการระบบไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี เพื่อยกระดับพัฒนาสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมนิเวศอัจฉริยะ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในชลบุรีพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาลโครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบธุรกิจใหม่ในกลุ่มของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้าสู่ความเป็น Smart Energy และมีการยกระดับพัฒนาสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมนิเวศอัจฉริยะ หรือ Smart Industrial ที่สมบูรณ์แบบทุกด้าน มีการผสมผสานระบบพลังงานและระบบบริหารจัดการพลังงาน หรือ Energy Management System : EMS ที่สามารถเชื่อมโยงทุกระบบเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้ง Smart Energy , Smart Grid, Smart Meter เพื่อรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ