เลือกตั้งและการเมือง

เพื่อไทย แท็กทีมโต้เสียงวิจารณ์ ดิจิทัลวอลเล็ต 'พิชิต' ยัน พ.ร.บ.เงินกู้ทำได้ ไม่ขัดวินัยการคลัง

โดย thichaphat_d

12 พ.ย. 2566

35 views

นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า การออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินกู้ ไม่สามารถทำได้ เพราะเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 และขัด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ว่า พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดหลักการเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลัง และดำเนินนโยบายด้านการคลังตามกรอบที่กฎหมายกำหนด โดยเงินที่กู้กระทรวงการคลังจะเก็บไว้เพื่อจ่ายออกตามโครงการ ไม่ต้องนำส่งคลังเพื่อเข้าบัญชีเงินคงคลัง ทำให้รัฐบาลสามารถตรากฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงิน และจ่ายเงินแผ่นดินตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังได้

ทั้งนี้ รูปแบบของกฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินตามมาตรา 53 สามารถกระทำได้ 2 รูปแบบ คือ พ.ร.บ. และพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพราะถ้อยคำใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง กำหนดเพียงว่า มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน และอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ การที่รัฐบาลเลือกรูปแบบ พ.ร.บ. เพราะมีเจตนาให้ผ่านการตรวจสอบของรัฐสภา ให้ร่วมพิจารณาทบทวนเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และแผนงาน หรือโครงการ และยังเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาที่อาจมีความเห็นในประเด็นต่างๆ สามารถส่งเสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบร่าง พ.ร.บ. ได้อีกทางหนึ่ง

“เป็นเครื่องยืนยันว่าการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่บนพื้นฐานโดยสุจริต และมิได้ใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาซ่อนเร้นหรือแอบแฝงเพื่อหาทางลงตามที่มีหลายฝ่ายวิจารณ์ รัฐบาลต้องการเดินหน้าโครงการดังกล่าวเพราะมีประชาชนรออยู่จำนวนมาก”

นายพิชิต กล่าวต่อไปว่า กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการไม่ตรงปก เป็นการกู้มาแจก 100% ไม่เหมือนตอนยื่นนโยบายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น พรรคเพื่อไทยมีการชี้แจง กกต. ได้ระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่า ที่มาของวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศ เมื่อวานนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) รัฐบาลได้หาข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว เห็นว่าในการกระตุ้น และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ต้องมีการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 600,000 ล้านบาท โดยจะต้องออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงิน จำนวน 500,000 ล้านบาท และมาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 100,000 ล้านบาท จึงเป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศตามที่ได้แจ้งต่อ กกต.

แม้อาจมีหลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการออก พ.ร.บ.เงินกู้ ว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่การตีความกฎหมายก็เหมือนสุภาษิตที่ว่า “สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พราวพราย” และตนมั่นใจในตัว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะสามารถนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เสียงที่เห็นต่างจึงเป็นเรื่องสองคนย่อมเห็นต่างกันได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ยังกล่าวไปถึงข่าวยายอายุ 71 ปี กระโดดลงไปในน้ำเพื่อตามเก็บธนบัตร 1,000 บาทเพียงใบสุดท้ายโดยไม่ห่วงชีวิต จึงอยากสะท้อนให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศ หากเรามองปัญหามาจากหอคอยงาช้าง ย่อมไม่อาจเห็นปัญหาที่อยู่จุดข้างล่างได้ ท้ายสุดหากเรื่องนี้ไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นนี้เอง

-------------------------

'ดนุพร' โต้ 'ศิริกัญญา' เป็น สส.มีเงินเดือน มองดิจิทัลวอลเล็ตไม่จำเป็น

ด้านนายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการวิจารณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.พรรคก้าวไกล ว่า กรณีนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของคุณศิริกัญญา เพราะบางคนมีเงินเดือน ไม่ได้หาเช้ากินค่ำ สส.มีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสน อาจจะมองว่าโครงการนี้ไม่จำเป็น แต่อยากให้มองที่อาชีพอื่น ความตั้งใจของนายกฯ และพรรคเพื่อไทยที่ทำนโยบายนี้ขึ้นมา ต้องการอัดเงินเข้าระบบ เพื่อให้จีดีพีประเทศโตขึ้นเฉลี่ย 5% ต่อปี ที่ผ่านมาจีดีพีโตแค่ 1-2% จึงมองว่านี่เป็นนโยบายเร่งด่วนรับชมทางยูทูบที่ :  https://youtu.be/lISXAZPhUS8

คุณอาจสนใจ

Related News