เลือกตั้งและการเมือง

‘เศรษฐา’ รับมีกังวลถูก ‘เรืองไกร’ ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปม ตั้ง ผบ.ตร. ยันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

โดย petchpawee_k

30 ก.ย. 2566

403 views

'เรืองไกร' ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินชงศาลวินิจฉัยปม “นายกฯ-9 ก.ตร.” ตั้ง “บิ๊กต่อ” เป็นผบ.ตร. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่  ด้านนายกฯ ยอมรับ มีความกังวลบ้าง หลังถูกร้อง แต่ยันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เมื่อวานนี้ (29 ก.ย.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า เช้าวานนี้ (29 ก.ย.) ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ ก.ตร. มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร. จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในวงกว้าง ทำให้ตนสนใจ จึงไปดูรัฐธรรมนูญและกฎหมายในมาตราที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) บัญญัติไว้ว่า


“(4) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ หน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม ที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน”  


นอกจากนี้ ยังมี พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 78 (1) บัญญัติว่า  “มาตรา 78 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 77 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้


(1) การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 77 (1) ให้นายกรัฐมนตรี คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 77 (1) โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"


นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามผลการประชุม ก.ตร.เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 ที่ได้มีมติเสียงข้างมาก (9 ต่อ1 งดออกเสียง 2) เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป นั้น ต่อมา พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ซึ่งเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุไว้ตอนหนึ่งว่า ผมได้โหวตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อย ด้วยเหตุผลที่ได้ขอบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า “การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้”


นายเรืองไกร กล่าวว่า จากข้อความที่ระบุว่า “การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้” ซึ่งน่าจะหมายถึง การเลือก ผบ.ตร. ครั้งนี้ อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 258 และพรบ.ตำรวจแห่งชาติ มาตรา 78 บังคับไว้

--------------------

ด้านนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า การกระทำของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้คัดเลือกรายชื่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) รวม 9 คน ที่ลงมติให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ หรือไม่ว่า


เรื่องนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตนในฐานะประธาน ก.ตร. และเมื่อ 2 วันก่อนได้เข้าร่วมประชุม และได้มีการเสนอชื่อ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ท่าน และตนเชื่อว่าตามกฎหมายทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็น ผบ.ตร. และได้มีการพิจารณาในวงกว้าง วันนี้ตนยังไม่สามารถที่จะพูดชื่อ ผบ.ตร.คนใหม่ได้ เพราะยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ แต่ขออธิบายว่าขั้นตอนต่างๆ ได้ มีการอภิปรายในวงกว้างทั้งข้อดีและข้อเสีย และผบ.ตร.คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุในวันเดียวกันนี้ ก็ได้ให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสียของทุกๆท่าน ได้มีการถกกันคุยกัน


"และผมเองก็ไม่ได้ลุแก่อำนาจ ผมได้รับฟังและวิเคราะห์ดูอย่างถี่ถ้วน และจึงได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ซึ่งก็มั่นใจว่าผมมีความบริสุทธิ์ใจ ในการแต่งตั้งครั้งนี้" นายกฯกล่าว    


เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่เมื่อถูกร้องเรียนนายก็รัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้าเกิดจะบอกว่าไม่กังวลก็ไม่เชิง เพราะถ้าเกิดอะไรที่เป็นเรื่องลบ ทุกคนที่เป็นมนุษย์ก็ต้องมีความกังวลเป็นธรรมดา แต่ยืนยันว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/BtV8I7Oqyjc

คุณอาจสนใจ

Related News