เลือกตั้งและการเมือง

'บิ๊กตู่' ยังครองใจคนใต้ นิด้าโพลเผย คนนครศรีฯให้อันดับ 1 นั่งนายกฯ

โดย weerawit_c

12 ก.พ. 2566

18 views

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนนครศรีธรรมราช เลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในหัวเมืองใหญ่ ที่มีการแข่งขันสูงจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนนครศรีธรรมราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า- อันดับ 1 ร้อยละ 29.08 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ชื่นชอบวิธีการทำงาน ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง

- อันดับ 2 ร้อยละ 21.07 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร

- อันดับ 3 ร้อยละ 10.53 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

- อันดับ 4 ร้อยละ 8.93 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและวิธีการทำงาน และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

- อันดับ 5 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนใต้เหมือนกัน

- อันดับ 6 ร้อยละ 5.27 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงทำจริง ตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน

- อันดับ 7 ร้อยละ 4.66 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า

- อันดับ 8 ร้อยละ 3.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย มีผลงานชัดเจน และมีประสบการณ์
ด้านการบริหารประเทศ

- อันดับ 9 ร้อยละ 3.36 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย

- อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และเป็นคนพูดจริงทำจริง

- อันดับ 11 ร้อยละ 1.07 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และตรงไปตรงมา และร้อยละ 4.11 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
(พรรคประชาธิปัตย์) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายชัยชนะ เดชเดโช (พรรคประชาธิปัตย์) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายเศรษฐา ทวีสิน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ                      สำหรับพรรคการเมืองที่คนนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า- อันดับ 1 ร้อยละ 22.29 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

- อันดับ 2 ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย

- อันดับ 3 ร้อยละ 21.22 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ

- อันดับ 4 ร้อยละ 9.16 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

- อันดับ 5 ร้อยละ 6.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

- อันดับ 6 ร้อยละ 4.50 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย

- อันดับ 7 ร้อยละ 3.82 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

- อันดับ 8 ร้อยละ 3.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

- อันดับ 9 ร้อยละ 3.13 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

- อันดับ 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

- และร้อยละ 2.98 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเพื่อชาติ พรรคกล้า พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคพลังธรรมใหม่ และไม่ตอบ/ไม่สนใจด้านพรรคการเมืองที่คนนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า

- อันดับ 1 ร้อยละ 22.44 
ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย

- อันดับ 2 ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

- อันดับ 3 ร้อยละ 20.69 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ

- อันดับ 4 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

- อันดับ 5 ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

- อันดับ 6 ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย

- อันดับ 7 ร้อยละ 3.82 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

- อันดับ 8 ร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

- อันดับ 9 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็น 
พรรคพลังประชารัฐ

- อันดับ 10 ร้อยละ 1.53 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

- และร้อยละ 2.90 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา 
พรรคไทยภักดี พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน และไม่ตอบ/
ไม่สนใจ


รับชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/JspnB5vZmOw

คุณอาจสนใจ

Related News