การเมือง

ป.ป.ช.เปิดผลประเมินความโปร่งใส หลายกรมดังสอบตก ส่วนดีอีเอส ได้คะแนนต่ำสุด

โดย paweena_c

2 ส.ค. 2565

78 views

ป.ป.ช. เปิดรายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ มีหน่วยงานสอบตกเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนนั้น มี สมช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ปภ. รวมอยู่ด้วย และหน่วยงานที่ได้คะแนนต่ำสุดอยู่ที่กระทรวงดีอีเอส


เมื่อวานนี้ ป.ป.ช.ได้แถลงผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ซึ่ง


โดยมีหน่วยงานเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ปรากฏว่ามีผ่าน 5,855 หน่วยงาน ไม่ผ่าน 2,448 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็น 29.48 เปอร์เซ็นต์ (เกือบ 1 ใน 3 )


เมื่อเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดหน่วยงานระดับกรม มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ หน่วยงานระดับกรมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก อันดับหนึ่ง คือ กรมการปกครอง ซึ่งได้คะแนนประเมินสูงถึง 99.55 คะแนน

รองลงมา คือ กรมราชทัณฑ์ ได้ 99.49 คะแนน

อันดับ 3 คือ กองทัพเรือ ได้ 98.87 คะแนน

อันดับ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ 98.32 คะแนน

และอันดับ 5 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ 97.28 คะแนน


อีกด้าน คือหน่วยงานระดับกรมที่ได้คะแนนต่ำสุด 5 หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สอบตก เพราะได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน พบว่าหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่กระทรวงดีอีเอส คือ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ 67.07 คะแนน


อันดับรองบ๊วย คือ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ 69.13 คะแนน

ต่อมาคือ กรมศิลปากร ได้ 73.12 คะแนน

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 74.19 คะแนน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ 74.42 คะแนน


ทั้งนี้จากหน่วยงานระดับกรม ที่มีทั้งหมด 146 หน่วยงาน ปรากฏว่ามีทั้งหมด 20 หน่วยงานที่สอบตก นอกจาก 5 อันดับสุดท้ายที่บอกไปแล้ว หน่วยงานดัง ๆ ที่สอบตกอีก ก็มี เช่น


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้คะแนน 84.79 คะแนน (เกือบผ่าน 85 คะแนน)

กรมศุลกากร ได้ 84.24 คะแนน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ 81.56 คะแนน

กรมควบคุมมลพิษ ได้ 81.48 คะแนน

กรมประชาสัมพันธ์ ได้ 80.83 คะแนน

กรมการค้าภายใน ได้ 78.10 คะแนน


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/KEfsD6czzgg

คุณอาจสนใจ