การเมือง

พิพากษา ภรรยา-ลูก 'สมัคร' ชดใช้ 587 ล้าน คดีจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง

โดย panwilai_c

16 มิ.ย. 2565

1.4K views

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนให้ คุณหญิงสุรัตน์ ภรรยา นายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าฯ กทม., นางกาญจนากร ไชยลาภ และนางกานดาภา มุ่งถิ่น ทายาทของนายสมัคร ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย กว่า 587 ล้าน กรณีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง กทม.วันที่ 16 มิ.ย. ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร, นางกาญจนากร ไชยลาภ และนางกานดาภา มุ่งถิ่น ทายาทมรดกของนายสมัคร ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรุงเทพมหานครจากกรณีที่นายสมัคร กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่า ร่วมกันกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ของประเทศออสเตรีย กำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริงศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า เมื่อนายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อฯ จึงควรต้องรับผิดต่อกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายจากเงิน จำนวน 1,958,6000,000 บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด 587,580,000 บาท และเมื่อความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงิน มิใช่ความรับผิดซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้ ดังนั้น ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคน จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอด ได้แก่ตน ตามมาตรา 1600 และมาตรา 1601 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงพิพากษาให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคน รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2553 ถึงวันที่ 10 เม.ย. 2546 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดหากคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้องบริษัทสไตเออร์ฯ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณี กลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดี ทำให้ค่าความเสียหายลดลงเพียงใด ก็ให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคน รับผิดตามอัตราส่วนตามที่ศาลกำหนดให้นายสมัคร สุนทรเวช รับผิดชอบเพียงนั้น แต่ต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกของนายสมัคร สุนทรเวช ที่ตกทอดแก่ตน และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลางและในชั้นศาลปกครองสูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร


รับชมทางยูทูปที่ :https://youtu.be/WMMWu00jZhs

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ