เลือกตั้งและการเมือง

“ปารีณา” โดนอีก กกต. สั่งดำเนินคดีอาญา คดีซื้อเสียงให้พี่ชาย

โดย paranee_s

1 ก.ค. 2567

228 views

วันนี้ (1 ก.ค.) เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต. กรณีได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ว่า นายสีหเดช ไกรคุปต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1, นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และนางนุสรา บุญสวัสดิ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 (1) กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง


สืบเนื่องจากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยตำรวจปราบปรามทุจริตการเลือกตั้งราชบุรี ได้รับการแจ้งจากกำนันอำเภอโพธารามว่ามีการจัดประเพณีทำบุญอัฐิบังหน้าซื้อเสียง จึงเข้าตรวจสอบบ้านต้องสงสัย พบนางสาวปารีณา อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวพร้อมชาวบ้านด้วย ซึ่งจากการไต่สวนพบว่าพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีพยานให้การสอดคล้องกันว่า ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่งเข้าใจว่า เป็นการให้เงินเพื่อให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร ที่บ้านของนางนุสราในซอย 11 หมู่ที่ 4 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


แต่จากการไต่สวนยังไม่มีหลักฐานว่านายสีหเดช ได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำดังกล่าวจึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องนายสีหเดช ไกรคุต์ และให้ดำเนินคดีอาญาแก่นางสาวปารีณา ไกรคุต์ และนางนุสรา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 (1) ประกอบมาตรา 158 วรรคหนึ่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ