เลือกตั้งและการเมือง

ศาล รธน.สั่ง 'เศรษฐา-40 สว.' ยื่นหลักฐานเพิ่ม ปมตั้ง 'พิชิต' นัดพิจารณา 18 มิ.ย.

โดย nattachat_c

13 มิ.ย. 2567

31 views

วานนี้ (12 มิ.ย. 67) ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมเพื่อพิจารณาคดีที่ 40 สว. ยื่นคําร้องว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้นําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ ที่รู้ หรือควรรู้อยู่แล้ว ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคําสั่งจําคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล เป็นบุคคลที่กระทําการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง


ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคําสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กําหนดนัดพิจารณาต่อไป ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

----------------------
รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/vm7N7nLcmWA

คุณอาจสนใจ

Related News