เลือกตั้งและการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา' เป็นองคมนตรี

โดย petchpawee_k

30 พ.ย. 2566

361 views

วานนี้ (29 พ.ย.2566)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แล้วนั้น


บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น องคมนตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/nNZ5WBmFn4Q


คุณอาจสนใจ