เลือกตั้งและการเมือง

“ก้าวไกล” น้อมรับข้อวิจารณ์ แต่งตั้งญาติเป็นผู้ช่วย สส. พร้อมทบทวนหารือวางมาตรฐาน

โดย kanyapak_w

24 พ.ย. 2566

138 views

“ก้าวไกล” น้อมรับข้อวิจารณ์ แต่งตั้งญาติเป็นผู้ช่วย สส. พร้อมทบทวนหารือวางมาตรฐาน24 พฤศจิกายน 2566 นายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตั้งคนในเครือญาติเป็นผู้ช่วย สส. ว่า พรรคก้าวไกลยืนยันว่าพรรคไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วย สส. และทุกคนในพรรคเข้าใจตรงกันว่าการตัดสินใจแต่งตั้งคนในเครือญาติเข้ามาทำงานในทีม ย่อมเป็นสิ่งที่จะถูกสังคมตั้งคำถามและตรวจสอบถึงเหตุผลโดยเราได้ให้นโยบายกับ สส. อย่างชัดเจนว่าจะต้องไม่มีการแต่งตั้งญาติพี่น้องเป็นผู้ช่วย สส. โดยมารับเงินเพียงอย่างเดียว แต่หากจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งคนในครอบครัว จะทำได้ ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับการคัดเลือกจากความเหมาะสมและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เข้ามาทำงานจริงด้วยความพร้อมและความทุ่มเท เพื่อให้งานของ สส. ซึ่งต้องประสานกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงอย่างก็ไรตาม พรรคก้าวไกลรับฟังและเข้าใจข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของแนวทางดังกล่าว เราขอน้อมรับและจะนำทุกความเห็นมาพูดคุยภายในพรรคเพื่อพิจารณาทบทวนวางมาตรฐานเรื่องนี้ต่อไปโดยเร็วคุณอาจสนใจ

Related News