เลือกตั้งและการเมือง

โปรดเกล้าฯ "พล.อ.อ.สุรพล" พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

โดย kanyapak_w

30 ก.ย. 2566

2.5K views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน2566

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ แต่งตั้งพลอากาศเอกสุรพล พุทธมนต์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี


คุณอาจสนใจ

Related News