เลือกตั้งและการเมือง

นายกฯ เปิดอาคาร SAT-1 สุวรรณภูมิ ชมเปาะ "ทักษิณ" วิสัยทัศน์กว้างไกล วางโครงสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ดี

โดย kanyapak_w

29 ก.ย. 2566

96 views

นายกฯ เปิดอาคาร SAT-1 สุวรรณภูมิ ชมเปาะ "ทักษิณ" วิสัยทัศน์กว้างไกล วางโครงสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ดี ช่วยประหยัดงบประมาณ ขยายต่อเติมได้รวดเร็วรองรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อเวลา 10.12 น. วันที่ 29 ก.ย. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) แบบ Soft Opening ณ อาคาร SAT-1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายกฯ กล่าวก่อนระหว่างเดินมาร่วมพิธีเปิดอาคาร SAT-1 ว่า ตอนเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิหลาย 10 ปีที่แล้ว ในการก่อสร้างสนามบิน โชคดีที่เราสร้างอุโมงค์ไว้ก่อน ทำให้การต่อเติมเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งงบประมาณ สมัยก่อนในการดำเนินการสร้างอุโมงค์ก็มีราคาถูก ตอนนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ SAT-1ได้ดี ทำได้เร็วและเป็นประโยชน์มาก ซึ่งสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทำไว้ก่อน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้ตอนนี้ประหยัดงบประมาณได้มาก ซึ่งปัจจุบันถือว่าดีมาก และบังเอิญที่ประจวบเหมาะกับเวลาที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าการท่าฯทำไว้ดีมาก ส่วนรถไฟฟ้า (APM) เชื่อมต่อจากสนามบิน แห่งที่1มา SAT-1 ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.5 นาที ซึ่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน ได้เปิดวันแรกทดสอบนักท่องเที่ยวแล้ว จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เริ่มต้นนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิด รู้สึกเป็นเกียรติและมีความความยินดีในการเปิดอาคาร SAT-1 วันนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่าอากาศยานไทยทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหรือที่ตนใช้บ่อยว่าควิกวินผ่านการกระตุ้นการใช้จ่าย จุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้งการพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียง แต่สร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยว คือแหล่งรายได้ที่สำคัญและสามารถกระจายสู่ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวมากมาย การเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดรันเวย์ในปีหน้านอกจากนี้ขอให้ดูการบริหารและการบริการในสนามบินไม่ให้ติดขัดเพียงพอกับการรองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาจำนวนมาก ตนขอฝากผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดูตรงนี้ด้วย เพราะตนเชื่อว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งเสริมศักยภาพการบินในภูมิภาคและจะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนทั้งผู้ใช้บริการสายการบินและอุตสาหกรรมการผลิตตลอดจนรองรับการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะยาวหวังว่าทุกสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยามพยามทำอยู่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พัฒนาขึ้นและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การบินแห่งภูมิภาคในระยะเวลาอันใกล้ทุกสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคในระยะเวลาอันใกล้ และให้ความมั่นใจนักท่องเที่ยว ว่าตั้งแต่ คราวแรกที่เข้ามาในประเทศประเทศไทยและการก้าวออกไปเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในทุกมิติและจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาในส่วนนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้นำบัตรโดยสารจำลองวางบนเครื่องทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (อาคาร SAT-1) มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 251,400 ตารางเมตร มีพื้นที่ลานจอดอากาศยานรวมกว่า 260,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น เชื่อมต่อกับ Main Terminal ด้วยอุโมงค์ใต้ดินระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรทั้งขาออกและขาเข้าประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ เดินทางต่อไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อรับฟังภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน และรับฟังข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณแยกท่าเรือตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสู่เมืองภูเก็ต และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจราจรและการขยายเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง รวมถึงรับฟังข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันที่ตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆหลังจากที่เมื่อวันที่ 25 -26 สิงหาคม ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เร่งรัดการเตรียมความตามนโยบายตวิดวินโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด

คุณอาจสนใจ

Related News