เลือกตั้งและการเมือง

รมช.ต่างประเทศ เผย ต่างชาติตอบรับ-ให้ความสนใจ “นายกฯไทย” ร่วมประชุม UNGA

โดย kanyapak_w

21 ก.ย. 2566

63 views

รมช.ต่างประเทศ เผย ต่างชาติตอบรับ-ให้ความสนใจ “นายกฯไทย” ลั่นนายกฯมา UNGA เป็นการเปิดประตูให้ไทยดึงเงินลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญ จึงมีการหารือกันถึงอุปสรรคที่ผ่านมา ซึ่งทราบว่ามีติดขัดหลายเรื่องระหว่างดำเนินการ จึงมีความสำคัญว่าหากเราต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2030 ในระยะเวลาที่เหลืออยู่เราจะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะในขณะนี้โลกมีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วม น้ำทะเลหนุนสูง และแผ่นดินไหวซึ่ง เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า การเดินทางมาร่วมประชุมสหประชาชาติฯ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูให้กับประเทศไทยด้วยการให้คำมั่นสัญญากับยูเอ็นว่า ไทยจะเดินหน้าทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในอนาคตจะมีหลายโครงการเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดอากาศที่สะอาดสำหรับคนไทย และทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์หรือเป็นกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญมาก และกระทรวงการต่างประเทศก็ทำงานกันหนักมากเพื่อทำ business matching ให้บริษัทของไทยจับคู่กับบริษัทการลงทุนต่างๆ ในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก ซึ่งจะต้องมีการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเท่าที่ทราบมาบางประเทศที่เคยได้รับทุนช่วยเหลือจากJETP ซึ่งเป็นโมเดลใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเป็นการผสมผสานระหว่างทุนจากภาครฐัและ ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ (climate finance) ในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะ สำหรับผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนไปสู่พลังงานหมุนเวียน อย่างเช่น อินโดนีเซียได้ถึง 15,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่เวียดนาม ได้ไปแล้ว 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มองว่าเป็นโอกาสดีของธุรกิจไทย ที่จะมาเข้าร่วมกับโครงการเหล่านี้ เพื่อขอเงินลงทุนในการสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย เพื่อให้เรามีอากาศที่ดีกับลูกหลานของเรา จากการที่นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์และประกาศคำมั่นระหว่างร่วมประชุมสหประชาชาติ ถือเป็นการเบิกทางทำให้ประเทศที่อยู่ในยูเอ็นนำเงินมาร่วมลงทุนกับเราได้ ซึ่งกองทุนนี้มีมูลค่าหลายแสนล้าน ถ้าโครงการที่เราทำสามารถช่วยในเรื่องของความยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวได้ เราก็สามารถขอทุนตรงนี้ได้และตนเองก็ได้พูดคุยกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งหลังจากกลับประเทศไทย ก็จะไปร่วมกันทำให้โครงการเกิดขึ้นให้ได้ เช่นโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้า เพราะบริษัทต่างชาติหลายบริษัทที่จะเข้ามาลงทุน ตั้งคำถามก่อนเลยว่าระบบของเราเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งระบบสีเขียวของบ้านเราถือว่าได้เปรียบและรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนซึ่งจากการคุยทวิภาคีมีหลายประเทศให้ความสนใจมาลงทุนในบ้านเรา แต่คงต้องรอให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ก่อน อย่างไรก็ดีต้องเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ถึงจะมาลงทุนกับเราได้สำหรับเป้าหมายการหารือมุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรกคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้ว รวมถึงการออกหุ้นกู้สีเขียว ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไป ต้องมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราต้องนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้กับการทำให้เกิดการลดภาวะโลกร้อนได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศต้องปรับบทบาทมาเรื่องการค้ามากขึ้นจากที่เคยทำมา จากนี้เราจะเน้นว่าประชาชนและประเทศได้อะไร จากการที่เราเดินทางมาทุกครั้งจะต้องมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมกลับไปให้คนไทยทุกคนและประเทศได้ประโยชน์ขณะที่ท่าทีของต่างชาติที่ได้เจอกับรัฐบาลใหม่ของไทยนั้น ทุกประเทศให้การตอบรับที่ดีมีการพูดคุยและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของยูเอ็นมานานแล้ว ทุกประเทศรู้จักไทย เรามีท่านทูตที่มีความสามารถและเราได้ไปเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้เจอในเวทีนี้เช่นกัน และมีการพูดถึงเรื่องการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งให้ความสนใจกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเวทีการระดมทุนเพื่อการพัฒนา ซึ่งทุกคนให้ความสนใจมากในเรื่องที่ประเทศไทยออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนถือว่าเป็นกลไกด้านการเงินใหม่ ซึ่งหลายประเทศอยากนำโมเดลของไทยไปใช้เช่นกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวอีกว่า ในมุมมองของตนนายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคธุรกิจ จะมีการทำงานโดยมีเป้าหมายที่แน่นอน รู้ว่าจะทำให้แต่ละเรื่องสำเร็จลุล่วงอย่างไร และทราบว่าเมื่อคุยแต่ละประเทศเสร็จแล้วจะต้องทำอะไรต่อ และหน่วยงานอื่นๆ ของไทยจะต้องทำอะไรต่อไป
คุณอาจสนใจ

Related News