เลือกตั้งและการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาเพิ่ม อีก 30 วัน ให้ “พิธา- ก้าวไกล” แก้ข้อกล่าวหา ชงยกเลิก ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

โดย paranee_s

16 ส.ค. 2566

259 views

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผย วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง คำร้องที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ..เพื่อยกเลิกประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่


โดยคดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสอง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ขอขยาย ระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่สอง ออกไปอีก 30 วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลา ครั้งแรกแล้ว มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอแท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ