เลือกตั้งและการเมือง

"ชัชชาติ" เผยปริมาณฝนปีนี้ น้อยกว่าปีก่อน ย้ำประมาทไม่ได้ สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมเต็มที่

โดย paranee_s

7 ส.ค. 2566

61 views

วันนี้ (7 ส.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 17/2566 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)


โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำฝน โดยในปีนี้ปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 6 ส.ค. 66 อยู่ที่ 685 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ยฝน 30 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 852.3 มม. และน้อยกว่าปริมาณฝนสะสมปีที่แล้ว (ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 6 ส.ค. 65) ซึ่งอยู่ที่ 958 มม. แต่ยังประมาทไม่ได้ ต้องรอดูปริมาณฝนในช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. 66 อีกครั้งหนึ่ง


อย่างไรก็ตาม กทม.ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ตามแผนที่ได้วางไว้ ได้แก่

1. ควบคุมระดับน้ำในคลอง เพื่อให้มีแก้มลิงรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมา

2. ตรวจซ่อมบำรุงสถานีสูบน้ำ 188 แห่ง บ่อสูบน้ำ 324 แห่ง ดำเนินการครบทั้งหมดแล้ว

3. เตรียมความพร้อมอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง

4. เตรียมความพร้อมแก้มลิง 32 แห่ง Water Bank 4 แห่ง

5. ขุดลอกคลอง 182 คลอง 203 กม. (87%) เปิดทางน้ำไหล 1,404 คลอง 1,518 กม. (85%)

6. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,758 กม. (80%) ล้างทำความสะอาดท่อหน้าตลาด (รอบที่ 1) จำนวน 157 ตลาด (62%)

7. เตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถาวร 14 จุด รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 17 คัน รถโมบายยูนิต 4 คัน เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก 46 เครื่อง เครื่องสูบน้ำหางอ่อน 17 เครื่อง

8. เตรียมเครื่องผลักดันน้ำ 55 เครื่อง

9. จัดเตรียมหน่วย BEST 35 หน่วย

10. ติดตามสถานการณ์ฝน ตลอด 24 ชม. มีระบบตรวจวัด (เรดาร์ตรวจ) 2 แห่ง คือ หนองแขมและหนองจอก

11. มีจุดตรวจวัดน้ำท่วม ดังนี้ จุดตรวจวัดถนน 100 แห่ง จุดตรวจวัดอุโมงค์ทางลอดรถ 8 แห่ง และสถานีเครือข่ายตรวจวัดระดับน้ำ 255 แห่ง

12. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี) กรมชลประทาน และการไฟฟ้านครหลวง

13. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน โดยสำนักงานเขต เตรียมพร้อมรถบรรทุก หรือ รถยก 186 คัน รถตักดิน 34 คัน รถดูดเลน 13 คัน เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ 491 เครื่อง สำนักการระบายน้ำ เตรียมพร้อมรถบรรทุก หรือ รถยก 147 คัน รถตักดิน 21 คัน รถดูดเลน 7 คัน เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ 363 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 14 เครื่อง รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 17 เครื่อง กระสอบทราย 1,794,300 ใบ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เตรียมพร้อมรถบริการเคลื่อนที่เร็วหรือโมบาย 2 คัน รถกระบะเคลื่อนที่เร็ว 8 เครื่อง รถยกลากจูง 45 ตัน 11 คัน รถบรรทุกแบบชานเลื่อนพร้อมชุดยกไฮดรอลิก ขนาด 10 ตัน-เมตร 2 คัน รถปั้นจั่น ขนาด 70 ตัน 1 คัน และรถกู้ซ่อมแบบกระบะพร้อมไฟส่องสว่าง 2 คัน


นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกทม.ยังได้ร่วมกันสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ แต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน


โดยสำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่แจ้งจุดเสี่ยง แก้ไขจุดเสี่ยง ลดระดับน้ำในคลองตามแผน เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ, สำนักงานเขต มีหน้าที่ออกปฏิบัติงานเมื่อฝนตก ผอ.เขตสั่งการแก้ไขปัญหา รายงานสถานการณ์ ส่วนกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง มีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนกรณีรถยนต์ขัดข้อง จัดรถยกรถลากจูง อำนวยความสะดวกในการจราจร


สำนักการโยธา จัดหน่วยซ่อมแซมเร่งด่วน (Best Service) สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบและเฝ้าระวังป้ายโฆษณา, สำนักเทศกิจ จัดรถสายตรวจลงพื้นที่ จัดรถบริการรับ-ส่งประชาชน, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์, สำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์น้ำบนป้ายจราจรอัจฉริยะ สนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ตรวจสอบความพร้อมของระบบวิทยุ Trunk Radio, สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งประเด็นผลกระทบของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการจัดหากระสอบทราย สนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำท่วม, สำนักอนามัย มีหน้าที่แนะนำด้านสุขภาพอนามัยและวิธีป้องกันโรค และสำนักสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ