เลือกตั้งและการเมือง

เรืองไกร ร้องกมธ.สว. สอบปมเลี่ยงภาษีที่ดิน ขู่ถ้าเศรษฐาได้นายกฯ เล็งสอบคุณสมบัติต่อ

โดย taweelap_b

7 ส.ค. 2566

183 views

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. เปิดเผยว่า จากการติดตามข่าวของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เรื่องการซื้อที่ดินแสนสิริ สมัยที่นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นผู้บริหารนั้น กรณีดังกล่าว นายชูวิทย์ กล่าวอ้างว่า อาจจะทำให้นายเศรษฐา ที่เป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย มีปัญหาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 (4) นั้น


นายเรืองไกร กล่าวว่า ข้อกล่าวอ้างของนายชูวิทย์ ทำให้แสนสิริ ต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงด้วย ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงมีมูลเหตุที่ควรแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งหน่วยงานที่ควรทำเรื่องนี้ คือ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน เพราะมีระเบียบวาระที่ 4.1 ที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องนายกฯ อยู่แล้ว ในเช้าวันที่ 7 ส.ค. 66 


นายเรืองไกร กล่าวว่า ตนจึงจะไปร้องขอให้คณะกรรมาธิการชุดนี้ สอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาในคราวถัดไป ซึ่งน่าจะเป็นหลังวันที่ 16 ส.ค. 66 ดังนั้น ตนจะไปร้องเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการ ดำเนินการดังต่อไปนี้


1. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว จากนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ มาพิจารณาว่า สอดคล้องกับเอกสารของแสนสิริ หรือไม่


2. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว จากสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทุกรายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


3. เรียกเอกสารเกี่ยวกับการทำสัญญาจะซื้อจะขาย รายงานการประชุม เอกสารการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลง เอกสารใบสำคัญประกอบการลงบัญชี เอกสารการจดจำนองที่ดินดังกล่าว จากแสนสิริ ทุกรายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


4. เรียกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ก่อนโอนที่ดินมาให้ผู้ถือหุ้น ถูกต้องตามความในประมวลรัษฎากร มาตราที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ และการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ ถูกต้องตามความในประมวลรัษฎากร มาตราที่เกี่ยวข้อง หรือไม่


5. เรียกเจ้าพนักงานที่ดินที่ทำธุรกรรมดังกล่าว มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทำนิติกรรมในที่ดินแปลงดังกล่าว มีการคิดภาษีถูกต้องหรือไม่


6. เชิญผู้ขายที่ดินทุกรายมาให้ถ้อยคำว่า มีการซื้อขายกันตามที่แสนสิริ ให้ข่าวหรือไม่ การรับเงินมัดจำ การรับเงินวันทำการซื้อขาย ทำโดยวิธีใด กี่ครั้ง และมีการจ่ายค่านายหน้าให้ใครหรือไม่


7. จัดทำรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้สมาชิกรัฐสภาได้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาซักถามนายเศรษฐา ทวีสิน ในที่ประชุมรัฐสภา ก่อนให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ต่อไป


อย่างไรก็ตาม นายเรืองไกร กล่าวว่า ตนจะได้ประสานกับ ส.ว.เสรี เพื่อจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองในวันที่ 7 ส.ค. 66 เวลา 9.00 น. ที่วุฒิสภา

คุณอาจสนใจ

Related News