เลือกตั้งและการเมือง

"ก้าวไกล" ยืนยัน เสนอญัตติด่วนทบทวนมติ 19 ก.ค. ได้ตามข้อบังคับ

โดย kanyapak_w

4 ส.ค. 2566

384 views

พรรคก้าวไกล นำโดยนายชัยธวัชตุลาทนเลขาธิการพรรค แถลงภายหลัง นายวันมูฮะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ปิดการประชุมสภาและสั่งเลื่อนการประชุม พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ยกเลิกมาตรา 272 ซึ่งนายชัยธวัช ตุลาธน สส.พรรคก้าวไกล กับคณะเป็นผู้เสนอโดยกล่าวว่า พรรคก้าวไกลยืนยันว่า ญัตติที่สส.พรรคก้าวไกลเสนอ ให้มีการทบทวนมติรัฐสภากรณีการเสนอชื่อนายกฯรัฐมนตรี เป็นญัตติที่ถูกต้อง ซึ่งประธานสภาควรเปิดให้มีการลงมติว่าสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบหรือไม่และในฐานะที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้นายวันนอร์ เป็นประธานรัฐสภายอมรับว่ามีข้อกังวลว่าการปิดสภาวันนี้อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สง่างามและถูกมองได้ว่าเพราะเสียง ส.ว. ไม่มากพอหรือไม่จึงไม่นำไปสู่การลงมติ


อย่างไรก็ตาม การปิดประชุมสภาฯวันนี้ทำให้การประชุมวาระสำคัญสองวาระวันนี้ไม่ได้ประชุม ซึ่งในมุมของพรรคก้าวไกล มองว่าการเลือกนายกรัฐมนตรียังสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นอำนาจเต็มของรัฐสภา รวมถึงวาระการพิจายกเลิก ม.272 ปิดสวิตซ์ สว. ซึ่งหากสามารถดำเนินการผ่านวาระที่หนึ่งไปได้ ก็จะไม่ทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเดินไปถึงทางตันด้านนายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ความตั้งใจของพรรคก้าวไกล ในการยื่นญัตติด่วนขอทบทวนมติเนื่องจากมีนักวิชาการและผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การพิจารณาว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกเลื่อนออกไป ซึ่งมองว่ากระบวนการที่มีปัญหาเหล่านี้สภาควรมีทางออกโดยใช้กลไกของสภาได้ เพราะเมื่อตัดสินใจอย่างไรแล้วสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และการเสนอญัตติวันนี้ก็มีผู้รับรองถูกต้องประธานควรให้มีการลงมติเรื่องนี้ โดยย้ำว่า พรรคก้าวไก่ไม่ได้มีเจตนาประวิงเวลา แต่อย่างใดส่วนที่มีผู้โต้แย้งว่าญัตติของพรรคก้าวไกลเป็นหลักการซ้ำเพราะสภามีมติตามมาตรา 151 ไปแล้ว ตนขอยืนยันว่าเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่มีมติไป คือ มติเรื่องการตีความข้อบังคับว่าการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สามารถเสนอซ้ำอีกได้หรือไม่ แต่ประเด็นในวันนี้คือการเสนอที่ประชุมเพื่อทบทวนมติ ซึ่งสาระเป็นคนละเรื่องจึงไม่ใช่มติซ้ำอย่างแน่นอนสำหรับข้อบังคับที่ประธานรัฐสภาพยายามอธิบาย ว่า เมื่อตีความไปแล้วจะมียก ขึ้นมาเสนอซ้ำไม่ได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าขอให้สภาทบทวนไม่ได้ ขอย้ำว่าเป็นเรื่องที่เสนอได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมสภาต้องสิ้นสุดโดยไม่มีข้อยุติทั้งที่หากประธานสภายอมให้อภิปรายพิจารณาก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน 1 ชั่วโมงและจะได้ดำเนินการในวาระอื่นต่อไปทั้งการพิจารณายกเลิก ม.272 และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงท้าย นายชัยธวัช ยังยืนวันว่าเรื่องเสนอแก้ไขม. 272 ไม่ได้ทำเพื่อแคนดิเดตพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่ใช่เพื่อพรรคก้าวไกล แต่เพื่อพรรคเพื่อไทยด้วยในการที่จะไม่จำเป็นต้องไปพลิกขั้วรัฐบาล และถูกบีบให้มีส่วนร่วมในการสืบทอดอำนาจ
แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ