เลือกตั้งและการเมือง

วันแห่งการเลื่อน! ศาล รธน.เลื่อนถกปมเสนอชื่อ ‘พิธา’ซ้ำ – 'วันนอร์' สั่งเลื่อนโหวตนายกฯ – 'เพื่อไทย' เลื่อนแถลงข่าวตั้งรัฐบาล

โดย petchpawee_k

4 ส.ค. 2566

522 views

ศาล รธน. เลื่อนถกคำร้อง ผู้ตรวจฯ ปม เบรกเสนอชื่อ”พิธา”ซ้ำ ชี้ มีประเด็นเชิงหลักการการปกครองต้องศึกษา นัดถกใหม่ 16 ส.ค. ด้าน 'วันนอร์' สั่งเลื่อนโหวตนายกฯ รอศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคำร้องฯ ขณะที่พรรคเพื่อไทย เลื่อนแถลงข่าวขับขั้วจัดตั้งรัฐบาล

วานนี้ (3 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งความคืบหน้ากรณีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยมติรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 ก.ค. กรณีรัฐสภามีมติอ้างข้อบังคับการประชุมที่ 41 ไม่ให้มีการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ซ้ำ ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี


โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า วันนี้ (3 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า กรณีรัฐสภา (ผู้ถูกร้อง) มีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สอง เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563ข้อ41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา272 เป็นการละเมิด สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง 3 ประกอบด้วย

- รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง ชเลธร

และนางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ และคณะ


โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ร้องเรียนที่ 1 และที่ 2 เป็นประชาชน ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเลือกพรรคก้าวไกลซึ่งมี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นบุคคลเพียงรายชื่อเดียวที่พรรคก้าวไกลเสนอชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี


และผู้ร้องเรียนที่ 3 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล การที่รัฐสภามีมติดังกล่าวละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง 3 และขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญโดยให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย


ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่า คำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป


สำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับ การพิจารณาสั่งคำร้อง

ทั้งนี้ ให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 ทุกรายว่า เป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม และ ให้นัดพิจารณาคำร้องนี้ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

-------------------------------


ส่วนที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำ โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ว่า สำหรับการประชุมรัฐสภาในวันนี้ (4 ส.ค.) คงต้องเลื่อนการโหวตนายกฯ ไปก่อน และจะนำระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา 272 ขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกแทน ส่วนการเลือกนายกฯ คงต้องรอหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะมีคำสั่งอย่างไร ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ อีกครั้ง


เมื่อถามว่าจะรอคำวินิจฉัยในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ก่อนแล้วจะนัดใหม่ใช่หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า คงต้องรอหน้างานวันที่ 16 ส.ค.ก่อน เพราะเหลือเวลาอีกหลายวัน อาจจะมีวาระอื่นของการประชุมรัฐสภาขึ้นมาคั่น ระหว่างวันที่ 16 ส.ค.นี้ ก็ได้


เมื่อถามว่าจะสามารถนัดโหวตนายกฯ เร็วที่สุดคือวันที่ 17 ส.ค.นี้ ได้หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า คงเหมือนคราวนี้ เพราะครั้งนี้ศาลนัดว่าจะวินิจฉัยวานนี้ (3 ส.ค.) ซึ่งเราก็นัดประชุมไว้คือวันนี้ (4 ส.ค.) ซึ่งต้องรอดู

เมื่อถามย้ำว่าแต่วันนี้ขั้วการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนแล้ว นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ทั้งหมดต้องรอ เพราะสิ่งสำคัญตอนนี้คือศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สส.จำนวนหนึ่งไปแล้ว ซึ่งคงต้องรอศาลวินิจฉัย

---------------------------

'ภูมิธรรม' เผยรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก่อนแถลงเปิดโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ โวมีเสียงหนุนเพียงพอ โต้ 'ก้าวไกล' เรื่อง 112 แสดงจุดยืนชัดมาตลอดว่าไม่เอา ส่วนจะยกมือโหวตให้หรือไม่ ถือเป็นเอกสิทธิ์ หากไม่โหวตให้เลยก็ได้ - บอก 'ทักษิณ' กลับบ้านเป็นเรื่องของครอบครัว แต่เท่าที่ทราบยังไม่เปลี่ยนแปลง 

 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้า​พรรค​เพื่อไทย กล่าวถึงการเลื่อนแถลงจัดตั้งรัฐบาล ว่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้วินิจฉัยเรื่องของการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สามารถดำเนินการซ้ำได้หรือไม่ โดยศาลขอรายละเอียดเพิ่มเติม และจะเลื่อนไปพิจารณาในวันที่ 16 สิงหาคม จึงได้ประสานไปยังประธานรัฐสภา และได้คำตอบว่า ต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน จึงต้องเลื่อนวาระการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไป แต่คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ 16 สิงหาคม น่าจะมีการบวกนายกรัฐมนตรีได้ ดังนั้น เมื่อการโหวตเลื่อนไปทุกอย่างก็ไม่ควรจะทำอะไรให้มาก ควรจะรอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน


ส่วนที่หลายฝ่ายหวั่นใจว่า เสียงจะไม่พอ ขอยืนยันว่า เสียงที่เรามีเพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาล แต่เมื่อเลื่อนการประชุมออกไป ก็มีเวลาทำงานมากขึ้น เพราะการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายยิ่งได้มากก็ยิ่งดี รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และประธานสภากำหนดวาระการประชุม เราก็พร้อมที่จะแถลงข่าวร่วมการจัดตั้งรัฐบาล


นายภูมิธรรม ยังชี้แจงถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลมีการระบุว่า ตนไม่ง้อเสียงโหวตจาก พรรคก้าวไกล ยืนยัน ไม่เป็นความจริง ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าการแยกตัวครั้งนี้ เมื่อเรายุติ MOU ถือว่า ทุกฝ่ายเป็นอิสระต่อกัน ส่วนพรรคก้าวไกลจะโหวตหรือไม่โหวตถือเป็นเอกสิทธิ์ สิ่งสำคัญคือเราอยากสร้างมิติทางการเมืองใหม่ เรากับพรรคก้าวไกลสามารถที่จะทำงานการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศเรายินดีที่จะสนับสนุน ไม่จำเป็นที่จะต้องยืนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล แล้วคัดค้านกันไปตลอด


ส่วนที่นายชัยธวัช ออกมาระบุว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยบอกให้พรรคก้าวไกล ถอยมาตรา 112 และมีการฉีก MOU ยืนยัน ไม่เป็นความจริง มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ก่อนจะย้ำว่าใน MOU ครั้งแรกเราชัดเจน ถ้ามีมาตรา 112 เราไม่เซ็น และจะขอสงวนสิทธิ์​ และไม่ร่วมใน MOU ข้อนั้น จึงได้มีการถอนออกไป ส่วน MOU พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล เราก็ใส่มาอีก ซึ่งเราก็ปฏิเสธ เราได้แสดงท่าทีของเรากับพรรคก้าวไกลอย่างชัดเจนมาโดยตลอด ว่า 112 เราไม่เห็นด้วยที่จะไปร่วมเซ็น ส่วนจะไปแก้อะไร ก็ไปทำกัน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรค อันนี้เราพูดจากันชัดเจน


อีกทางพรรคเพื่อไทยที่ได้รับไม้ต่อจากพรรคก้าวไกล ก็ได้พูดคุยกับหลายพรรคการเมือง ซึ่งทุกคนก็ย้ำว่าหากมี 112 ไม่เซ็น ซึ่งก็ได้แจ้งไปทางพรรคก้าวไกลแล้ว ว่าแต่ละพรรคมีความเห็นอย่างไร แต่ถ้าก้าวไกลก็ยังตอบกลับมายืนยันว่า การแก้ไข 112 ไม่ใช่ประเด็น เพราะหากไม่มี 112 ก็มีประเด็นอื่นอีก


เมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกล บอกว่า พรรคเพื่อไทยมีความกังวล หากพรรคก้าวไกลโหวตให้ สว.บางคน อาจไม่สบายใจ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราบอกแล้วว่าถ้าโหวตให้เราก็ขอบคุณ​และยินดี แต่ถ้าไม่โหวตให้ ก็ไม่เป็นไร ถือเป็นเอกสิทธิ์ เพราะตอนนี้เราดำเนินการหาเสียง อย่าถือว่าเราไปกดดัน หากไม่โหวตให้เราเลยก็ได้ เป็นสิ่งที่เราต้องไปแสวงหาความร่วมมือ เป็นการพูดในเงื่อนไขที่สุภาพ และไม่กดดันกัน ถือเป็นสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดคะแนนให้กับเรา ก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนที่สุด ไม่มีอะไรเคลือบแฝง

เมื่อถามถึงกำหนดการเดินทางกลับบ้านของนายทักษิณ ชินวัตร ว่า ยังคงเป็นวันที่ 10 สิงหาคมอยู่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เป็นเรื่องของครอบครัว ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเมือง ส่วนนายทักษิณ และครอบครัวจะตัดสินใจอย่างไร ก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ขณะนี้เท่าที่ทราบ เท่าที่ทุกคนรู้ ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/iKYcfgo8GAo


คุณอาจสนใจ

Related News