เลือกตั้งและการเมือง

‘เพื่อไทย’ ฉีก MOU ถอนตัว 8 พรรคร่วม เดินหน้าตั้งรัฐบาลใหม่ ผลัก ‘ก้าวไกล’ เป็นฝ่ายค้าน

โดย petchpawee_k

3 ส.ค. 2566

90 views

เพื่อไทยฉีกเอ็มโอยูถอนตัว 8 พรรคร่วม เหตุก้าวไกลไม่ยอมถอย ม. 112 เดินหน้าตั้งรัฐบาลใหม่ เสนอ 'ศรษฐา' เป็นนายกฯ ด้าน 'ชลน่าน' เผย ไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่าง หลังม็อบกดดัน เชื่อรับมือได้ พร้อมชี้แจงทุกเหตุผลตรงไปตรงมา บอก “ไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่าง เราพยายามทำในสิ่งที่เสียหายกับประเทศน้อยที่สุด”


เมื่อวานนี้ (2 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการหารือกับพรรคก้าวไกลนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ได้แถลงข่าวถึงผลการหารือร่วมกับพรรคก้าวไกลและ 8 พรรคการเมือง


นายประเสริฐ กล่าวว่า เมื่อช่วงเวลา 09:30 น. พรรคเพื่อไทยได้หารือกับพรรคก้าวไกลใช้เวลาหารือร่วม 2 ชั่วโมง จากนั้นได้โทรศัพท์ไปแจ้งยังพรรคร่วมรัฐบาลถึงแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาล


จากนั้นนายแพทย์ชลน่าน ได้อ่านแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยว่า “เริ่มต้นใหม่ ร่วมผ่าทางตัน หาทางออกให้ประเทศ” เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพรรคการเมืองอีก 6 พรรค รวมเสียงได้ 312 เสียง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ และเสนอนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ


ทั้ง 8 พรรคมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพรรคเพื่อไทย ยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล ไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้ โดยมีเพียง 324 เสียงจากที่ต้องการถึง 376 เสียง ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปราย และยกมือสนับสนุน 141 เสียง แต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆ และสมาชิกวุฒิสภา ไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของพรรคก้าวไกล โดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้ แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบาย จึงเป็นการแน่ชัดว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล จะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้


ดังนั้นที่ประชุม 8 พรรคร่วม จึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้พรรคเพื่อไทย โดยเห็นชอบแนวทางให้พรรคเพื่อไทย หาเสียงสนับสนุนทั้งจากพรรคการเมืองนอกกลุ่มพรรคร่วมเดิม และสมาชิกวุฒิสภาได้


เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจ พรรคเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจาก ส.ว. และ ส.ส. โดยการเชิญหลายพรรคการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย และส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล พบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ยังคงเป็นเงื่อนไขหลัก ขณะที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งที่จะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณี


ในสถานการณ์เช่นนี้ พรรคเพื่อไทย ได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือกันและ เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่ เสนอชื่อ "นายเศรษฐา ทวีสิน " แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี


ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐา ทวีสิน ขอยืนยันชัดเจนว่า เราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา 112 และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วม พรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียง ให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสม และพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน ในภารกิจที่สำคัญ ดังนี้


1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ของประเทศ โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มจากมติ ครม.ในการประชุมครั้งแรก ให้มีการทำประชามติ และจัดตั้ง สสร. ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ รัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


2. นโยบายที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน อาทิ กฎหมายสมรสเท่าเทียม กฎหมายสุราก้าวหน้า การปฏิรูประบบราชการ ตำรวจ กองทัพ และกระบวนการยุติธรรม เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ ฯลฯ ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ ยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรม เป็นต้น ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพรรคร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ


พรรคเพื่อไทย ขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมือง และสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งพี่น้องประชาชนว่า นี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศ และช่วยผลักดันความต้องการของประชาชน ภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ได้ เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤต สร้างสรรค์ประชาธิปไตย แก้ไขความขัดแย้ง คืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติ และใช้ประสบการณ์ และความสามารถของบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็ว ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจประชาชน


นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า บรรยากาศพูดคุยเป็นไปด้วยดี ทางพรรคก้าวไกลต้องการความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งพรรคก้าวไกลเข้าใจเหตุผลของเรา แต่ขอสรุปให้ชัดว่าไม่ใช่การบอกเลิกกัน แต่เป็นความจำเป็นที่ต้องชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่ต้องแยกกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกล


เมื่อถามถึงพรรคร่วมรัฐบาลใหม่มีพรรคไหนบ้าง และพรรคก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า เราได้คุยกับพรรคก้าวไกลโดยขอให้เป็นเอกสิทธิ์ สส.ที่จะลงคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทย โดยเราไม่ได้ร้องขอ จะโหวตหรือไม่โหวตให้เราก็ได้ ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลใหม่จะขอแจ้งให้ทราบในวันที่ 3 สิงหาคม ส่วน สว.จะโหวตให้เพื่อไทยหรือไม่นั้น จากการแถลลงวันนี้และแนวทางที่ชัดเจนที่เราแสดงเจตนารมณ์ ข้อกังวลของ สส.และ สว. เราเชื่อว่าภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เราลดเงื่อนไขทั้งหมด น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่ สว.จะโหวตให้ความเห็นชอบ


ส่วนที่พรรคก้าวไกลออกจากพรรคร่วมรัฐบาลจะทำให้ได้รับเสียงสนับสนุนจาก สว. และ สส. เพิ่มขึ้นหรือไม่ นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า เหตุผลที่ สว. และ สส.จากพรรคการเมืองอื่นไม่ให้คะแนนอ้างเหตุของการแก้ไขมาตรา 112 และตัวนโยบายของพรรคก้าวไกลเราเองต้องทำเงื่อนไขนี้ให้หมดไป เราก็เสียดาย เราก็ไม่อยากทำ แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขนี้ และสิ่งที่จะต้องทำหน้าที่ต่อไปเราก็คุยกับพรรคก้าวไกลดีๆ เขาก็ยอมรับ เราก็มั่นใจว่าเราปลดเงื่อนไขนี้แล้วก็จะได้รับการสนับสนุน


เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้ นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ในการเสนอนายกฯ คาดว่าจะได้เสียงสนับสนุนครบ จากนั้นเราจะตั้งรัฐบาล ถ้าจะให้รัฐบาลเข้มแข็งควรมีเสียงเกิน 300 เสียงขึ้นไป แต่ด้วยข้อจำกัดขณะนี้เราจะหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุด เชื่อว่าการโหวตนายกฯ วันที่ 4 สิงหาคมจะจบด้วยการได้นายกฯ ในวันดังกล่าว


ส่วนที่ สว.ต้องการให้นายเศรษฐาแสดงวิสัยทัศน์นั้น การแสดงวิสัยทัศน์ใช้เฉพาะตำแหน่งประธานสภาฯ แต่ข้อบังคับการเลือกนายกฯ ไม่ได้ระบุว่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ เท่าที่คุยกับนายเศรษฐาก็พร้อมจะตอบทุกข้อสงสัย แต่ด้วยความที่นายเศรษฐาไม่ได้เป็น สส.และถ้าเข้าสภาฯ ไปอาจจะมีประเด็นที่คาดไม่ถึง จึงขอไม่เข้าไปในที่ประชุม แต่หากมีอะไรที่พาดพิง สส.ของพรรคพท.พร้อมลุกขึ้นชี้แจงแทน


เมื่อถามว่าจะไม่มีพรรคสองลุงเข้าร่วมรัฐบาลใหม่ใช่หรือไม่ นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ขอให้รอความชัดเจนในวันที่ 4 สิงหาคมและมั่นใจว่าเราจะตอบคำถามสังคมในทุกข้อสงสัย


เมื่อถามว่ามั่นใจว่าการโหวตนายกฯวันที่ 4 ส.ค. จะจบในวันเดียวและรอบเดียวหรือไม่ นพ.ชลน่าน ระบุว่า ขณะนี้มีความมั่นใจว่าจบในวันเดียว และได้นายกรัฐมนตรี


เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนออกมาชุมนุมกดดันพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีพรรคก้าวไกลนั้น นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า การมีรัฐบาลคือสิ่งจำเป็น จึงต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงข้อจำกัด ซึ่งการแสดงออกทางการเมืองในยุคนี้มีความหลากหลายอยู่แล้ว เราในฐานะที่เป็นตัวแทนของเขา เราต้องพร้อม ถ้าม็อบมีความปรารถนาต่อบ้านเมือง ตนเชื่อว่ารับมือได้


เมื่อถามถึงการแถลงข่าวในวันนี้ (3 ส.ค.) จะมีตัวแทนจากพรรคร่วมใหม่มาจับมือการจัดตั้งรัฐบาลเลยหรือไม่ นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ยังไม่ได้วาดแนวทาง แต่มีการแถลงข่าวร่วมกันแน่ จะมีการแจ้งเวลา-สถานที่อีกครั้ง


เมื่อถามว่าเมื่อวานนี้ (2 ส.ค.) ดูนายแพทย์ชลน่านมีรอยยิ้มในการแถลงข่าว นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ตนถูกปิดปากมา 5 วัน อย่าคิดว่าเป็นมรสุม แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อบ้านเมือง


เมื่อถามว่าลำบากใจหรือไม่ที่ต้องตัดสินใจแยกทางกับพรรคก้าวไกล นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า “มันไม่มีอะไรสวยงามทุกอย่างเราพยายามทำในสิ่งที่เสียหายกับประเทศน้อยที่สุด”


เมื่อถามถึงกรณีแกนนำพรรคก้าวไกลวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยประวิงเวลา นายภูมิธรรม กล่าวไม่เรียกประชุมพรรคร่วมเสียทีว่าไม่ใช่การประวิงเวลา แต่ที่ช้าเพราะเราถูกร้องขอจากแกนนำพรรคก้าวไกลให้รอถึง 23.00 น.คืนวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเรารอถึงเที่ยงคืนของวันที่ 1 สิงหาคม แต่พรรคก้าวไกลก็ไม่มีการติดต่อกลับมา เราจึงดำเนินการตามแนวทางของเราตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยเราหารือกับพรรคก้าวไกลมาตลอด แต่แกนนำพรรคก้าวไกลอาจจะมีปัญหาการสื่อสารภายในกับสมาชิก ทั้งนี้ เราได้โทรศัพท์ชี้แจงพรรคร่วมที่เหลือแล้ว ว่าเราต้องตั้งรัฐบาลเพื่อคลี่คลายวิกฤติที่เกิดขึ้น


“การตกลงกันครั้งนี้ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลไม่ใช่การเกี้ยเซี้ยะทางการเมือง แต่เป็นการต่างคนต่างทำหน้าที่โดยไม่มี ก.ก.ร่วมตั้งรัฐบาลด้วย ส่วนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน เราพร้อมร่วมผลักดันไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยคือการแก้ไขมาตรา 112 โดยเราจะทำหน้าที่ใช้ประสบการณ์ของเราแก้วิกฤติเศรษฐกิจ การเมืองให้เข้าสู่ระบบปกติทั้งหมด”


นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า การประสานงานหลังจากนี้ ทุกพรรคการเมืองไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในการเข้าร่วม โดยเป้าหมายของพรรคพท.คือต้องได้ตัวนายกฯ ก่อน ส่วนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่นั้นต้องเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการบริหารประเทศได้


ระหว่างนั้น นายประเสริฐ กล่าวเสริมประเด็นการตั้งข้อสังเกตมีการเรียกประชุม 8 พรรคหรือไม่ ว่า ครั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและสถานการณ์ เพื่อไทยจึงได้ตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาเลขาธิการพรรคทุกพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดิม โดยมีสาระสำคัญ 3 ประเด็น คือ


 1.พรรคเพื่อไทยได้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งนี้


 2.ในกรณีของพรรคร่วมอื่นจะตัดสินใจอย่างไร ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ ขอให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละพรรค และหากเห็นว่าแนวทางที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอไปสามารถเข้าร่วมได้พรรคเพื่อไทยมีความยินดีที่จะร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล


3.ประเด็นการโหวตของพรรคก้าวไกล จะโหวตช่วยพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ถ้าพรรคเพื่อไทยได้แจ้งไปว่าในเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิของทางพรรคก้าวไกล


นายประเสริฐ ยังกล่าวถึงกรณีอีก 6 พรรคร่วมจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลใหม่กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่า ขอให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละพรรค หากเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคเพื่อไทยเราก็ยินดี บางพรรคร่วมตอบรับ บางพรรคยังไม่แสดงท่าทีส่วนเรื่องการโหวตของก.ก.จะช่วยพท.หรือไม่นั้น เราได้แจ้งพรรคร่วมแล้วว่าเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ของพรรคก้าวไกล ทั้งนี้ในวันที่ 3 สิงหาคมช่วงบ่าย เราจะออกแถลงการณ์ตั้งรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่ง


ทั้งนี้ ในระหว่างที่พรรคเพื่อไทยแถลงถอนตัวจากเอ็มโอยู 8 พรรคร่วม เพื่อจัดตังรัฐบาลใหม่นั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้คาร์ม็อบมาถึงหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยพอดีรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/6-zuBJkG6xc

คุณอาจสนใจ

Related News