เลือกตั้งและการเมือง

"ไปรษณีย์ไทย" เผย บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกประเทศถึงเขต 100% แล้ว

โดย kanyapak_w

14 พ.ค. 2566

26 views

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่าไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินภารกิจการคัดแยก และขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ล่วงหน้าจากในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้ว ไปถึงเขตเลือกตั้ง 400 เขตทั่วประเทศครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 100% เพื่อรอนับคะแนนพร้อมกับการเลือกตั้งรอบปกติ โดยใช้รถขนส่งจำนวนกว่า 500 คันด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมีภารกิจในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในด้านการขนส่งทั้งสิ้น 5 ภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ส.1/6)และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอก/ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว และการจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง
รวมทั้งมีการใช้พื้นที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการตรวจนับจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกภารกิจไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดในทุกขั้นตอน ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ