เลือกตั้งและการเมือง

คึกคัก ปชช.แห่ทำบัตรประชาชนใหม่ ก่อนนำไปเลือกตั้งพรุ่งนี้

โดย kanyapak_w

13 พ.ค. 2566

53 views

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประชาชนเดินทางเข้าใช้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ คึกคัก ซึ่งเป็นการเปิดให้บริการทำบัตรประชาชน เป็นกรณีพิเศษในวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนเตรียมนำไปยืนยันตัวตน ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันพรุ่งนี้ 14 พฤษภาคม 2566จากการสอบถามประชาชน พบว่า ทุกคนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งมีความสำคัญกับคนไทยทั้งประเทศ โดยความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปบอกว่า อยากให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองให้มากที่สุดขณะที่ new voter คนรุ่นใหม่ ที่ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่รู้สึกตื่นเต้นมาก เนื่องจากกระแสค่อนข้างแรง การหาเสียงต่างๆค่อนข้างดุเดือด และคาดหวังว่าหนึ่งเสียงของตนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของประเทศไทยสำหรับสิ่งที่ต้องนำไปในวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 นี้ คือบัตรประชาชน (บัตรประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือจะเป็นบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก อย่าลืมตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อตัวเองอยู่ และลำดับที่ในการเลือกตั้ง ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.ขณะเดียวกันที่จังหวัดอุทัยธานีก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสส.ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ที่บัตรหมดอายุ และบัตรหาย แห่กันไปทำบัตรประชาชนใหม่ ณ สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมือง ที่เปิดบริการทำบัตรประชาชนในวันหยุดในวันนี้ ( 13 พ.ค. ) และวันพรุ่งนี้ ( 14 พ.ค.) ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำบัตรประชาชน บอกว่า ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันหยุดในวันนี้ มีประชาชนจำนวนมาก พากันมาทำบัตรประชาชนใหม่ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานที่หน่วยเลฃือกตั้งในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส.ในวันพรุ่งนี้วันละกว่า 100 คน จากปกติมีประชาชนมาทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเวลาราชการไม่เกิน 50 คน เท่านั้น และจะเปิดบริการรับทำบัตรประชาชนใหม่ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกตั้ง สส.ได้ทันในวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้
ขณะเดียวกันวันนี้ ( 3 ( พ.ค. ) เป็นวันรับหีบ บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการเลือกตั้งของคณะกรรมประจำหน่วย หรือ กปน. ซึ่งกรรมการประจำหน่วยแต่ละหน่วยจำนวน 615 หน่วยเลือกตั้งจาก 8 อำเภอ จะต้องมารับยังจุดจ่ายหีบบัตรเลือกตั้งภายในศาลาประชาคมของที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง อย่างที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมือง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งในทุกตำบลมีจำนวน 101 แห่ง ซึ่งต้องแบ่งการรับหีบบัตรเลือกคั้งเป็น 3 รอบเพื่อลดความแอดอัด และสามารถได้ตรวจสอบได้ อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และกรรมการประจำหน่วยหรือ กปน.เป็นผู้ ที่มีคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากร ภาคการศึกษา
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล มาร่วมกันช่วยในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้สุจริต ยุติธรรม และทำให้การเลือกตั้งขับเคลื่อน ประเทศ ต่อไปได้ สำหรับจังหวัดอุทัยธานี มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 269,983 คน มีสส.ได้ 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขต 1 มีจำนวน 326 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 127,585 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 289 หน่วย ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง133,398 คน
แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ