เลือกตั้งและการเมือง

บรรยากาศการแจกจ่ายบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งแต่ละพื้นที่-กกต."เชียงใหม่" เตรียมรับมือฝ่าพายุไซโคลน

โดย kanyapak_w

13 พ.ค. 2566

44 views

(13 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งแต่ละพื้นที่ โดยที่ จ.เชียงใหม่ นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 2,605 หน่วย มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง พื้นที่เป็นเกาะ 176 หน่วย กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 อำเภอ จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยเต่า ซึ่งต้องใช้รถโฟร์วิลล์ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งพื้นที่ที่ไกลที่สุดคือ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ต้องใช้เวลาในการเดินทางไป – กลับ ประมาณ 6 ชั่วโมง แต่ในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อน ทำให้มีฝนตกหนัก สภาพถนนเป็นดินโคลนทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิม ในจำนวนนี้มีหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย ใน 3 ตำบลมืดกา และตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า ที่ต้องใช้เรือข้ามทะเลสาปดอยเต่ามารับอุปกรณ์ที่ที่ว่าการอำเภอดอยเต่าอย่างไรก็ตาม กกต. เชียงใหม่ ยืนยันว่าทุกหน่วยเหลือตั้งจะได้รับอุปกรณ์การเลือกตั้งครบทั้งหมด ภายในคืนนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้พบว่ามีจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,605 หน่วย ตั้งอยู่ในอาคาร 2,442 หน่วย และมีหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ 163 หน่วย ได้มีการกำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วย ดูแลสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งเป็นอย่างดี หากจุดไหนได้รับความเสียหายจากพายุฝน ให้รีบปรับปรุงสถานที่ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 1,330,004 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ประมาณ 78,000 คนที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 1 ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจาก 10 ตำบล จำนวน 118 หน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับมอบอุปกรณ์เลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า โดยมีการแบ่งแยกเป็นช่วงเวลาเช้าและบ่ายเพื่อลดความแออัด แต่บรรยากาศค่อนข้างแออัดเนื่องจากกรรมการแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีหน่วยละ 11 คน ที่ต้องนับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ส่วนอีก 101 หน่วยเลือกตั้งใน 6 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้สถานที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นที่แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้ง รวมในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 เชียงใหม่ มีหน่วยเลือกตั้ง รวม 219 หน่วยนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 2,605 หน่วย มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง พื้นที่เป็นเกาะ 176 หน่วย กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 อำเภอ จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยเต่า ซึ่งต้องใช้รถโฟร์วิลล์ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งพื้นที่ที่ไกลที่สุดคือ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ต้องใช้เวลาในการเดินทางไป – กลับ ประมาณ 6 ชั่วโมง แต่ในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อน ทำให้มีฝนตกหนัก สภาพถนนเป็นดินโคลนทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิม ในจำนวนนี้มีหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย ใน 3 ตำบลมืดกา และตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า ที่ต้องใช้เรือข้ามทะเลสาปดอยเต่ามารับอุปกรณ์ที่ที่ว่าการอำเภอดอยเต่าอย่างไรก็ตาม กกต. เชียงใหม่ ยืนยันว่าทุกหน่วยเหลือตั้งจะได้รับอุปกรณ์การเลือกตั้งครบทั้งหมด ภายในคืนนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้พบว่ามีจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,605 หน่วย ตั้งอยู่ในอาคาร 2,442 หน่วย และมีหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ 163 หน่วย ได้มีการกำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วย ดูแลสถานที่ให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งเป็นอย่างดี หากจุดไหนได้รับความเสียหายจากพายุฝน ให้รีบปรับปรุงสถานที่ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 1,330,004 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ประมาณ 78,000 คน
ขณะที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งกลางเขต 2 อําเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตําบลโคกสูง ตําบลบ้านโพธิ์ ตําบลตลาด ตําบลหนองไข่นํ้า ตําบลบ้านเกาะ ตําบลพะเนา ตําบลมะเริง ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลหนองระเวียง ตําบลหัวทะเล และตําบลจอหอ) ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งย่อยทั้งหมด 199 เขต มีคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งพื้นที่เขต 2 ต่างทยอยเดินทางมารอรับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง โดยเวลา 09.00 น. ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเปิดให้เข้าไปรับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดต้องเช็คอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้งหมดตามคู่มือถึงจะนำหีบบัตรเลือกตั้งออกไปได้ส่วนบรรยากาศการรับจ่ายหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 8 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บริเวณหอประชุมอำเภอพิมาย เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยเลือกตั้งต่างๆเดินทางมารับหีบและตรวจนับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งให้ถูกต้อง โดยเขตเลือกตั้งที่ 8 อ.พิมาย มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 171 หน่วย โดยแบ่งการมารับหีบบัตรเป็น3ช่วงเวลาเพื่อลดการแออัดในการรับจ่ายหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นหน่วยเลือกตั้ง ต.ในเมือง , เทศบาลตำบลพิมาย และ ต.นิคมสร้าตนเอง รวม 54 หน่วย เวลา 10.00 น. ต.โบสถ์ , ต.ธารละหลอด และ ต.หนองระเวียง รวม 59 หน่วย และเวลา 13.00 น. ต.ดงใหญ่ , ต.รังกาใหญ่ และ ต.กระชอน รวม 58 หน่วยพ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทาง กกต. ได้มีการกำชับไปยัง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง หากหน่วยเลือกตั้งใดได้รับผลกระทบจากพายุจนไม่สามารถลงคะแนนได้ให้พิจารณาการหยุดลงคะแนนชั่วคราว หรือในขณะการนับคะแนนให้ทางคณะกรรมการประจำหน่วยพิจารณาเรื่องการย้ายสถานที่การนับคะแนนทั้งนี้เพื่อป้องกันบัตรเลือกตั้งเสียหายจากพายุฝนพ.ต.ท.ระพีพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการกระทำผิดกฏหมายการเลือกตั้งโดยการใช้เงินซื้อเสียงนั้น ทาง กกต. ได้รับเบาะแสมาว่ามีการใช้เงินซื้อเสียงในพื้นจังวัดนครราชสีมา ประมาณ 5-6 เขต ซึ่งเป็นเขตที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ขณะนี้ได้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปในพื้นที่เพื่อหาเบาะแสและหลักฐานของการกระทำผิดกฏหมายการเลือกตั้งแล้วส่วนกรณีป้ายการนับคะแนนที่มีการพิมพ์ชื่อพรรคการเมืองซ้อนกัน เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่มีการพิมพ์ผิด โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่วนที่ จ.อุบลราชธานี บรรยากาศการรับหีบบัตรเลือกตั้งที่ชายแดนไทยลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 6 อุบลราชธานี ประกอบด้วย อำเภอเขมราฐอำเภอนาตาลและอำเภอโพธิ์ไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองคุมเข้มทุกขั้นตอนในการตรวจรับหีบบัตรเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับทุกพรรคการเมืองวันนี้ (13 พ.ค.66) ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่รับมอบบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้ง ประจำคูหาเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เดินทางมารับบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนน เพื่อนำไปติดตั้งที่คูหาเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของตนเอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ให้กับทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับทราบ ซึ่งในการรับบัตรและหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใดโดยภายในหีบเลือกตั้ง จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลือกตั้ง ทั้งสมุด ปากกา บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน แบบขีดคะแนน และบัตรเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยได้ตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง และรับรองก่อนจะนำหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บยังสถานที่ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งของวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 187 หน่วย ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 08.00 น ไปจนถึง 17.00 น. และคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 85 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2นายชัยวุฒิ บัวทอง ประธาน กกต.เขตเลือกตั้งที่ 1 สงขลา กล่าวว่า ที่อำเภอเมืองสงขลาวันนี้ก็มีการรับมอบอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ในวันนี้จะมีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยในช่วงเช้าจะเป็นตำบลบ่อยางและตำบลพะวง ส่วนที่เหลืออีก 4 ตำบลก็จะมารับในช่วงบ่าย สำหรับความพร้อมของอำเภอเมืองสงขลา มีความพร้อม เราได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้และอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเต็มที่ วันนี้ไม่มีปัญหา
คุณอาจสนใจ

Related News