เลือกตั้งและการเมือง

เลขา กกต. เผย 4 สาเหตุบัตรเลือกตั้งเกิน ต้องมีสำรองทุกหน่วย-เผื่อฉุกเฉิน

โดย paranee_s

5 พ.ค. 2566

242 views

วันนี้ (5 พ.ค. 2566) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงจำนวนบัตรเลือกตั้งและการสำรองบัตร ว่า หลักการในการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง คือ ต้องมีบัตรเพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะมีเหตุหรือกรณีใดๆ


ทั้งนี้ การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้สิทธิภายหลังมีการเพิ่มชื่อและถอนชื่อแล้ว จำนวน 52,239,354 คน บัตรที่พิมพ์ จำนวน 57,200,000 บัตร (จำนวน 2,860,000 เล่ม / เล่มละ 20 บัตร) จึงมีบัตรสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้ง จำนวน 4,960,646 บัตร


นายแสวง ระบุต่อว่า บัตรที่สำรอง 4 ล้านกว่าฉบับดังกล่าว นำไปใช้ประโยชน์เพื่อ


1.แจกจ่ายให้ทุกหน่วยเลือกตั้ง สำรอง 1 เล่ม เพราะการจ่ายบัตรจ่ายเป็นเล่มไม่ได้จ่ายเป็นฉบับ หน่วยเลือกตั้งมีอยู่ประมาณ (หน่วยปกติและหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพ) 100,000 หน่วย ใช้บัตรไปเพื่อการนี้ จำนวน 2,000,000 บัตร


2. สำรองให้แต่ละหน่วยเลือกตั้ง สำหรับ กรรมการประจำหน่วย (กปน.) ที่สามารถเพิ่มชื่อลงคะแนนในหน่วยที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ในวันเลือกตั้งได้ ซึ่งมีจำนวนหน่วยละ 9 คนสำหรับหน่วยปกติ (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 800 คน) และบางหน่วยอาจมี กปน.มากกว่า 9 คน ถ้าในหน่วยนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 800 คน โดยที่เกินมาทุก 100 คน จะมี กปน. เพิ่มได้อีกหน่วยละ 1 คน ซึ่งบางหน่วยมี กปน. ถึง 15 คน ก็มี หรือ กปน. สำหรับหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ มี กปน. หน่วยละ 12 คน และทุกหน่วยเลือกตั้งยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก หน่วยละ 2 คน ซึ่งมีประมาณ 100,000 หน่วย ใช้ไปเพื่อการนี้จำนวน 2,000,000 บัตร


3. เหลืออีก 9 แสนกว่าบัตร ส่วนหนึ่งใช้ลักษณะเดียวกันสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


4. ที่เหลือจากข้อ 3 นำมาสำรองสำหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น เช่น กรณีเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ซูดาน ที่มีเหตุจลาจล ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 94 คน จ่ายบัตรเต็ม เล่มไป 5 เล่ม 100 บัตร เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลับมาเมืองไทยก็ต้องจัดสรรบัตรสำรองให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับบุคคลดังกล่าวได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ