เลือกตั้งและการเมือง

“ชัยวุฒิ” ฟังเสียงและความเห็นจากเด็กใต้ ผลักดันกฎหมายรับรอง บุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้อง

โดย kanyapak_w

8 มี.ค. 2566

92 views

“ชัยวุฒิ” ฟังเสียงเด็กใต้ ผลักดันกฎหมายรับรอง บุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้องที่ จังหวัดยะลา สมาคมสื่อ MEDIA ASSOCIATION FOR SOCIETY OFFICE ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบุหรี่ไฟฟ้ากับอนาคตของประเทศ โดยมีการจัดอบรม ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี อาจารย์อับดุลฮาลีม อาแด อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้นำบรรยาย และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมวิดีโอคอล งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบุหรี่ไฟฟ้ากับอนาคตของประเทศไทย ทั้งนี้ มีเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมนายชัยวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีได้เข้าร่วมพูดคุย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบุหรี่ไฟฟ้ากับอนาคตของประเทศไทย ซึ่งได้ติดตามมาพอสมควร ตั้งแต่ช่วงที่ตนเองเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ในช่วงแรกได้มีการดำเนินคดีกับสิ่งผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมี “บุหรี่ไฟฟ้า” ที่ผิดกฎหมาย โดยพบว่า มีการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ ตามสื่อ Social เป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อตนเองได้ศึกษาประเด็นดังกล่าวและได้มีประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าพบเพื่อถกประเด็นนี้กับตนเอง จึงพบว่ามี “ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า” ในประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงน่าจะทำให้ถูกกฎหมายโดยมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริง และจากการพิสูจน์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มีการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกฎหมายได้ แต่ในประเทศไทยยังผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับวิถีชีวิต และหลักสากล ทำให้ควบคุมได้ยากมาก คนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เชื่อว่าบุหรี่มวนอันตรายและไม่อยากสูบบุหรี่จริง และที่สำคัญมีการลักลอบขายกันมาก ดังนั้น จึงอยากเห็นงานเสวนาในครั้งนี้หารือแนวทางผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้เข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยดูว่ามีประเด็นติดขัดเรื่องอะไรบ้าง เพื่อรวบรวมความเห็นจากหลากหลายกลุ่ม ในการพัฒนาเป็นกฎหมายที่คุ้มครองวิถีชีวิตคนไทยต่อไปทั้งนี้ อยากย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่คิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่จริงก็ให้พวกเขาได้ใช้ ซึ่งมีข้อจำกัดทางกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาเปลี่ยนส่วยเป็นภาษีได้ ในขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย แต่เราสูบอย่างอื่นได้ซึ่งมีหลายอย่างที่อันตรายกว่า ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า กลับไม่ให้บริโภค ทางรัฐบาลและตนเองก็เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยมีข้อจำกัด เรื่องกฎหมายที่ล้าสมัย นำมาปฏิบัติจริงไม่ได้ ขัดกับวิถีชีวิตของประชาชน การสัมมนานี้จะช่วยให้เกิดประเด็นในสังคมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านนายนายอับดุลวาริส โลงซา ประธานสมาคมสื่อกล่าวว่า อยากเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมาพูดคุยในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เห็นถึงมุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการและมุมมองของรัฐบาลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันต่อเยาวชน เพราะปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนและเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก ๆ และทิศทางในอนาคตของเยาชนกับประเทศชาติ ประเด็นข้อกฎหมายการขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนั้น ในมุมมองของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้นั้นเป็นเช่นใด รวมทั้งประเด็นข้อเท็จจริงจุดยืนในเรื่องหลักการของศาสนาอิสลามนั้นบุหรี่ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้าม (ฮารอม) สำหรับชาวมุสลิม ซึ่งรวมถึงหมวดหมู่ที่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย เพราะถือเป็นการนำสิ่งที่อันตรายเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามมุสลิมจึงต้องทำตามสำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบุหรี่ไฟฟ้ากับอนาคตของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ถึงประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ทั้งในด้านของกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และหารือแนวทางของบุหรี่ไฟฟ้าในอนาคตต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News