เลือกตั้งและการเมือง

"โรม" ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. สอบ "ส.ว.อุปกิต" ทำผิดจริยธรรม-แสดงทรัพย์สินเท็จ

โดย paranee_s

23 ก.พ. 2566

73 views

วันนี้ (23 ก.พ. 2566) นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการป้องกันและปาล์มการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยขอให้ตรวจสอบนายอุปกิต ส.ว. ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่ กรณีโรงแรม และขอให้สอบพฤติการณ์ที่อาจฝ่าฝืนต่อมาตรฐานทางจริยธรรม ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้างานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ปี 2561 หรือไม่ และขอให้ตรวจสอบว่า นายอุปกิต ที่ดำรงตำแหน่ง ส.ว. อันเป็น เจ้าพนักงานของรัฐ กระทำผิดตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561 มาตรา 28 (1)


โดยนายรังสิมันต์ อ้างว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานพบว่านายอุปกิต เปลี่ยนเจ้าของที่ดิน 1 งาน 47.7 ตารางวา ซึ่งเป็นของบริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 และยังพบว่า โฉนดดังกล่าวบริษัท ได้รับโอนมาจากนางสาวภาวิณี ซึ่งต่อมาใช้เป็นที่ทำการของพรรครวมไทยสร้างชาติ


ซึ่งตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 นั้นโครงการดังกล่าวเป็นของบริษัทและต่อมามีการโอนที่ดินดังกล่าวให้นายอุปกิต จากนั้นเมื่ออาคารสร้างเสร็จก็เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 และอ้างถึงพฤติการณ์ที่นายอุปกิต ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารจนเสร็จ จึงมีพฤติการณ์ที่ควรสงสัยว่านายอุปกิตรับรู้อย่างต่อเนื่องว่าการสร้างอาคารสำนักงานนั้น เป็นการดำเนินการเพื่อตระเตรียมให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะจนถึงทุกวันนี้ยังไม่พบเอกสารการเช่าอาคารดังกล่าว


รวมทั้งยังอ้างถึงข้อเท็จจริงและเหตุอันควรสงสัยขอให้ ป.ป.ช. พิจารณาว่านายอุปกิตดำรงตำแหน่งเป็น ส.ว. ซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ประกอบกับมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระฯ ซึ่ง ไม่กระทำการใดให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ ของการดำรงตำแหน่ง


แต่นายอุปกิตมีพฤติการณ์เป็นการจัดเตรียมให้ได้มาซึ่งที่ดินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเตรียมไว้ให้กับพรรคการเมืองใช้ประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย กรณีนี้ย่อมเข้าข่ายแสดงออกถึงความฝักใฝ่พรรคการเมืองซึ่งมีพฤติการณ์ไม่สอดคล้องกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ


ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของคุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภาในมาตรา 111 (7) อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา 113 หรือกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือ 185 กล่าวคือการที่ ส.ว มีพฤติการณ์ฝากไปการเมืองย่อมเป็นเหตุให้ความเป็น ส.ว. สิ้นสุดลงจึงเป็นเรื่องร้ายแรงที่แสดงให้เห็นว่ากระทบต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


นายรังสิมันต์ เชื่อว่าหากพบว่ามีความผิด เรื่องการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ส.ว. คนดังกล่าวก็จะถูกลงโทษด้วยอัตราโทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน แต่มากกว่านั้นคือการพ้นจากตำแหน่ง ส.ว. และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ส่วนความผิดฝ่าฝืนจริยธรรม ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้ ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้แนบเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติ และสำเนาเอกสารข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 รวมถึงภาพถ่ายหน้าจอเว็บไซต์ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดินรายงานข้อมูลแปลงที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพญาไท , ภาพถ่ายและแสดงรายละเอียดลำดับการสร้างที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติ รวมถึงภาพถ่ายหน้าจอรายงานข่าวของสำนักงานที่โพสต์ "เปิดโฉมรวมไทยสร้างชาติ”

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ป.ป.ช. ,ส.ว.อุปกิต ,รังสิมันต์โรม

คุณอาจสนใจ

Related News