เลือกตั้งและการเมือง

กฎหมายกัญชาเแท้งคาสภาไปไม่ถึงฝัน เหตุพิจารณาไม่ทันสมัยประชุม

โดย kanyapak_w

22 ก.พ. 2566

847 views

กฎหมายกัญชาเแท้งคาสภาไปไม่ถึงฝัน เหตุพิจารณาไม่ทันสมัยประชุม ด้าน “ศุภชัย” รับสภาพฝืนไม่ไหว ชิงปิดประชุมยื้อไปองค์ประชุมก็ล่มสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุม โดยเริ่มลงมติมาตรา 15 จากทั้งหมด 95 มาตรา ซึ่งมีสาระสำคัญ สาระเกี่ยวกับผู้ใดประสงค์จะปลูกผลิตนำเข้าส่งออกหรือขายกัญชง กัญชา หรือสารสกัดต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นประธานกรรมการเป็นผู้อนุญาต เนื่องจากสมาชิกแสดงตนไม่ครบองค์ประชุม ทำให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขณะนั้น สั่งปิดการประชุม
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่การลงมติในวันนี้ เวลาประมาณ 11.00 น. ประธานในที่ประชุม ใช้เวลารอเล็กน้อยประมาณ 10 นาทีก็สามารถผ่านมาตราดังกล่าวได้จากนั้นจึงเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 15 /1 ที่กรรมาธิการฯขอเพิ่มขึ้นใหม่ หมวดว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาต ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยนายสาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่เห็นด้วยว่า การเขียนกฎหมายดังกล่าวเป็นลักษณะการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม ทำให้การขอใช้ประโยชน์หละหลวม ย้ำว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่ผ่านสภาฯได้ทันก่อนปิดสมัยการประชุม เป็นผลให้เกิดสถานการณ์เสรีกัญชาแบบสุดขั้วจนสร้างผลกระทบในวงกว้าง จึงถือเป็นความผิดพลาดของนโยบายเสรีกัญชาก่อนจะมีกฎหมายมาควบคุมด้าน นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า การออกใบอนุญาตมีการกำหนดไว้ในมาตรา 15 คือ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และการขออนุญาตต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 15/2 คือ เพื่อให้ประโยชน์ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์วิจัย การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ดังนั้นกฎหมายจึงไม่ได้สนับสนุนเกิดกัญชาเสรีแต่อยู่ในวงจำกัดและเมื่อเข้าสู่มาตรา 15/3 เริ่มมีปัญหาองค์ประชุม ซึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพยายามยื้อเวลาเพื่อให้สมาชิกร่วมเป็นองค์ประชุมและลงมติซึ่งต้องใช้เวลาอยู่นาน จึงสามารถลงมติเห็นชอบตามกรรมาธิการได้ แต่ระหว่างรอการลงมติก็มีปัญหาเรื่ององค์ประชุม ทำให้นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นทักท้วงการทำหน้าที่ประธานโดยระบุว่าเมื่อสมาชิกลงมติแล้วประธานควรแสดงผลการลงมติทันทีเพื่อความโปร่งใสขณะที่นายศุภชัย ยืนยันดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ เพียงต้องการให้สมาชิกลงมติผ่านความเห็นชอบมาตรานี้ไปได้ พร้อมกับสัญญาว่าหาก ผ่านมตินี้ไปได้จะปิดประชุมสภาเนื่องจากเห็นว่าดึงดันต่อไป อีกทั้งไม่อยากให้สื่อมวลชนนำไปพาดหัวว่าสภาล่มส่งท้ายสมัยประชุมจึงขอให้สมาชิกช่วยกันลงมติ
แต่ระหว่างนั้นนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส. พลังประชารัฐได้ลุกขึ้นหารือระหว่างรอสมาชิกลงมติ ว่า ตนเองขอยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส. ต่อประธานสภา ทำให้นายศุภชัยขอร้องนายสัณหพจน์ ลงมติในมาตรานี้ก่อนยื่นหนังสือลาออกเพื่อทำหน้าที่ครั้งสุดท้าย นายสัณสพจน์จึงแจ้งต่อที่ประธานว่า หนังสือดังกล่าวมีผลวันที่ 7 มีนาคม จึงไม่กระทบการลงมติในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงมติเสร็จสิ้นนายศุภชัย ประธานที่ประชุมได้ปิดการประชุมทันทีในเวลา 14.41 น. เพราะเห็นว่าหากเดินหน้าประชุมต่อไปก็จะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบแท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ