เลือกตั้งและการเมือง

"ชินวรณ์" ฟันธง นายกฯ ยุบสภา 15 มี.ค. ชี้ 7 พ.ค.ได้เลือกตั้ง เสียดายสภาล่ม เหตุ ส.ส.-ส.ว. ลาประชุมนับร้อย ทำภาพลักษณ์เสีย

โดย kanyapak_w

8 ก.พ. 2566

146 views

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวถึงปัญหาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาล่มติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ว่า เป็นเพราะอคติของบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย หรือญัตติ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะเป็นญัตติสุดท้ายที่รัฐสภาจะได้พิจารณา และการที่ ส.ส. ส.ว. ลาประชุมนับ 100 คนถือว่าทำให้ภาพลักษณ์ของสภาฯเสียหาย สะท้อนการทำงานของสมาชิก ซึ่งหากการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติปราศจากอคติ จะสามารถเดินหน้าทำงานได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นเช่นไรแต่หน้าที่ ความเป็นสมาชิกรัฐสภาถือว่าสำคัญที่สุด ทั้งนี้เวลาเหลือก่อน หมดวาระก็สามารถขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องที่ค้างอยู่ได้ จึงขอให้สมาชิกทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และจากการหารือกับ วุฒิสภาและ ส.ส. รัฐบาล เห็นด้วยให้นำร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติมาพิจารณาในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ส่วนฝ่ายค้านแม้ไม่เห็นด้วยกับร่างกฏหมายฉบับนี้แต่ก็จะอยู่เป็นองค์ประชุมเพื่อให้พิจารณาได้
นายชินวรณ์ ยังเชื่อว่านายกรัฐมนตรี จะยุบสภาก่อนครบวาระ คาดการณ์ว่า อาจเป็นช่วงวันที่ 15 มีนาคม และจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 7 พ.ค. แต่จะพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อน โดยเฉพาะกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ซึ่งหากฝ่ายค้านรวมเสียงได้มากกว่าฝ่ายรัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายลักษณะนี้ นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบและเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอย่างไรก็ตามขอฝากไปยัง กกต. ให้ควบคุมการเลือกต้้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีการใช้อำนาจ ผลประโยชน์ ซื้อตัว ส.ส. ที่ อาจนำไปสู่การทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงได้ ดังนั้นกกต. ต้องมีมาตรการเชิงรุกที่จะแก้ไขปัญหา ควบคุมการเลือกตั้งให้สุจริตให้ได้ ควรสร้างเครือข่ายลงไปถึงพื้นที่โดยเฉพาะกรรมการประจำหน่วย ที่จะต้องมีความหลากหลาย ข้าราชการทุกกระทรวงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา สังเกตการณ์เลือกตั้งป้องกันการทุจริต เพราะหากเลือกตั้งสุจริตจะได้ผู้แทนที่มีคุณภาพ และจะมีรัฐบาลที่ชอบธรรมในการบริหารประเทศต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News