การเมือง

"ศรีสุวรรณ" ถาม ป.ป.ช. ทำไม กรมอุทยานฯ ได้คะแนนเต็มความโปร่งใส 100 เต็ม

โดย nutda_t

3 ม.ค. 2566

166 views

ศรีสุวรรณจี้ ถาม ป.ป.ช.รางวัลความโปร่งใสไร้ทุจริต ทำไมกรมอุทยานฯ ได้คะแนนเต็ม 100วันนี้(3ม.ค.66) เวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือสอบถามและขอคำตอบจากประธาน ป.ป.ช. กรณีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้คะแนน “ระดับ A” โดยเฉพาะหมวดการป้องกันการทุจริตฯได้ 100 จากเต็ม 100 มั่วหรือไม่ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมตัวอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม โดยมีการล่อซื้อ มีการติดกล้องวงจรปิด ตำรวจตามเข้าไปค้นพบเงินสดบนโต๊ะทำงาน และห้องแต่งตัวประมาณ 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทุจริตคอรัปชันในแวดวงราชการไทยอยู่ในขณะนี้อย่างกว้างขวางแต่ปรากฎว่าผลการประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้คะแนนสูงลิ่วมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมินในปี 2564 ได้ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยถึง 88.44 คะแนน ล่าสุดในปี 2565 พบว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ มีระดับคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับ 85.79 คะแนน และมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ “ระดับ A” (ช่วงคะแนน 85 – 94.99) ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “ระดับสูงมาก” ซึ่งมีหลายตัววัดมีคะแนนเต็ม 100 ทั้งสิ้น อาทิ การป้องกันการทุจริต เป็นต้นการจัดโครงการประเมินฯดังกล่าว มีผลเป็นรูปธรรมที่ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนเยี่ยงนี้ ต้องถาม ป.ป.ช.ว่าระเบียบวิธีการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS จะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ หรือว่ามีอะไรที่ซ่อนไว้เบื้องลึกของการประเมินที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ได้ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.41(1)บัญญัติ ผลการประเมินจึงออกมาค้านสายตาและความรู้สึกของประชาชนเช่นนี้ดังนั้นเมื่อสังคม “จับโป๊ะ” ได้ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐของ ป.ป.ช. ที่มีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นตัวอย่างแบบนี้ สมควรที่ ป.ป.ช.จะต้องยกเลิกโครงการฯนี้ไปเสียหรือไม่ เพราะรัฐต้องเสียเงินงบประมาณที่นำมาใช้กับโครงการนี้ไปเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เงินจากภาษีประชาชนมาจัดทำโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ITA Awards ให้หน่วยงานต่าง ๆ อีกว่า 2,000 หน่วยงาน ซึ่ง ณ วันนี้ประชาชนยังจะมีความเชื่อถือผลการประเมินเยี่ยงนี้ได้อยู่หรือไม่ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุดคุณอาจสนใจ

Related News