การเมือง

“อุ๊งอิ๊ง” แจงยิบขึ้นค่าแรง 600 บาท เผยต้องสร้างเศรษฐกิจให้ดี-ปรับแบบเป็นขั้นบันได

โดย paranee_s

7 ธ.ค. 2565

236 views

วันนี้ (7 ธ.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อไทย และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค ร่วมแถลงข่าวชี้แจงนโยบายค่าแรง 600 บาท


นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า ตนเข้าใจข้อกังวลของหลายฝ่าย เพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาหากขึ้นขึ้นค่าแรง 600 บาทต่อวันในขณะนี้ ทุกฝ่ายเดือดร้อนแน่นอน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ


แต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอเมื่อวานนี้เป็นวิสัยทัศน์ในปี 2570 หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ซึ่งในนั้นคือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ทำให้พรรคเพื่อไทยต้องคิดใหญ่เพื่อให้ทั้งประเทศขับเคลื่อนไปด้วยกัน การขึ้นค่าแรง 600 บาท ไม่ใช่การนำงบประมาณมาใช้ แต่เป็นภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะฐานราก เพื่อไทยจึงอยากจะพัฒนาทั้งระบบทั้งประเทศ


หากเศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้นก็จะเป็นการผลักดันให้ทุกอย่างดีขึ้น โดยจะต้องเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจ การปรับขึ้นค่าแรงต้องปรับขึ้นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศพร้อม วันนี้ค่าแรงยังไม่สามารถขึ้น 600 บาทได้เพราะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่างจะปรับขึ้นตาม


และย้ำว่าไม่ใช่การใช้งบประมาณ ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วจะขึ้นค่าแรง 600 บาท ทันที แต่จะเป็นการสร้างเศรษฐให้ดีแล้วค่อยปรับขึ้นค่าแรงแบบขั้นบันได


นายแพทย์พรหมินทร์ ตัวชี้วัด พรรคเพื่อไทยคำนึงถึงรายได้ประชาชนรายได้ประเทศที่ยังต่ำและสังคมมีความเหลื่อมล้ำอยู่จึงตั้งเป้าเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยยืนของพรรคเพื่อไทย คือการสร้างรายได้ทั้งระบบ เศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ต้องสร้างรายได้และมีรายได้ใหม่ รัฐบาลจึงจะมีภาษีให้เก็บ แต่วันนี้รัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ หรือเก็บได้ต่ำกว่าเป้า จึงต้องขยายเพดานกู้


ดังนั้นภาคเอกชนที่มีความเห็น ขอให้ชัดเจนว่ารัฐบาลเพื่อไทยเก็บภาษีจากกำไรเอกชน 20% หมายความว่าเราถือหุ้นของเอกชน 20% เช่นกัน จึงต้องทำให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโตไปด้วยกันการขึ้นค่าแรงจะดำเนินการเป็นขั้นตอน เพราะตระหนักดีว่า การขึ้นค่าแรงเป็นแบบไตรภาคี ยืนยันไม่มีการทำลายระบบเศรษฐกิจทุกอย่างต้องขยับไปด้วยกันเป็นขั้นตอนที่สำคัญต้องทำให้มีรายได้ก่อน


ด้านนายเผ่าภูมิ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าแรง 600 บาท กับ ปี 2570 หากมองว่าไทยยังเป็นผู้รับจ้างผลิต เป็นเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน เป็นการท่องเที่ยวราคาถูก เป็นการผลิตที่ใช้แต่แรงงานไร้ฝีมือ ค่าแรง 600 บาท คงเป็นสิ่งที่เพ้อฝันและทำไมได้


แต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดของพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่วิสัยทัศน์ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ในอีก 5 ปีข้างหน้า ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทย ไทยจะยกระดับการผลิตไปอีกขั้น จากผู้ผลิตตามคำสั่งต่างชาติ เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการเกษตรตามยถากรรมจะพลิกเป็นการเกษตรที่กำหนดรายได้ล่วงหน้าจากการตลาดนำการผลิต ภาคบริการชั้นสูงที่ยกระดับรายได้ต่อหัว


การขึ้นค่าแรง 600 บาท คิดจาก 3 องค์ประกอบ ของค่าแรง คือ การโตของเศรษฐกิจ ผลิตภาพแรงงาน และเงินเฟ้อ ค่าแรงต้องถูกปรับอย่างสม่ำเสมอตามปัจจัยเหล่านี้ แต่ 20 ปีที่ผ่านมา ค่าแรงไทยต่ำและเกาะอยู่กับเงินเฟ้อ


ทั้งนี้นายจ้างกับลูกจ้างคือขาซ้ายและขาขวาของเศรษฐกิจ ต้องเดินไปคู่กัน พรรคเพื่อไทยจะทำควบคู่กับการลดภาระนายจ้าง และจะมีนโยบายที่เป็นแพกเกจสำหรับภาคเอกชน ค่าแรงคือต้นทุนนายจ้าง แต่ต้นทุนการผลิตอื่นสามารถลดได้ ทั้งในเรื่องของภาษีและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการผลักในเศรษฐกิจขยายตัว


ปัจจุบันภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เม็ดเงินในประเทศหมุนช้าที่สุดในรอบ 20 ปี ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มความเร็วของการหมุนของเงินในระบบเศรษฐกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของแรงงาน จึงจำเป็นต้องสร้างรายได้ โดยในช่วง รัฐบาลของนายทักษิณ เศรษฐกิจขยายตัวสูงด้วยเม็ดเงินที่หมุนเร็ว กว่ารัฐบาลปัจจุบันเกือบ 40%

คุณอาจสนใจ

Related News