การเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดหลายคดี "นักการเมือง-จนท.ออกโฉนดเขาใหญ่ให้กนกวรรณ"

โดย paranee_s

31 ส.ค. 2565

320 views

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดหลายคดี ญาติ-คนสนิท นักการเมือง รวมถึงจนท. ออกโฉนดพื้นที่เขาใหญ่ ให้ “กนกวรรณ” ภาพรวมอัยการสูงสุดฟ้องอาญา 156 เรื่อง


วันนี้ (31 ส.ค. 2565) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวป.ป.ช. ได้มีการชี้มูลความผิดในหลายคดี


โดย ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง กรณีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 3 แปลง ที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้กับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ โดยคดีนี้มีการส่งอัยการสูงสุด และมีคำสั่งฟ้องรวมถึงออกหมายจับแล้ว


ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร กรณีกล่าวหา นายวรชัย เหมะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับพวกรวม 42 คน ว่าใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบในการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม แก่ผู้ที่ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ… เมื่อปี 2556 ฉบับสุดซอย ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ


ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ใช้อำนาจหน้าที่เร่งรัดผลักดันร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เมื่อปี 2556 โดยไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ข้อโต้แย้ง ว่าอาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับพ.ร.บ.การเงินการคลังหรือไม่ เนื่องจากต้องมีการจ่ายเงินเยียวยา และไม่ทำตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา โดยมีความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ล่าสุด ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องคดีอาญาแล้ว


นอกจากนี้ยังมีมติชี้มูลความผิดนายทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กรณีการจัดซื้อเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน Rool-Royce ครั้งที่ 3 รุ่น TRENT -892 สำหรับเครื่องบิน โบอิ้ง แบบ B77-200 ER จำนวน 6 ลำ เมื่อปี 2547 ถึง 2548 ทั้งนี้แม้ไม่พบว่าได้รับผลประโยชนตอบแทนอย่างไร แต่ทำให้การบินไทยได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ


เรื่องการกล่าวหานางรัชนี พลซื่อ มาครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กับพวกทุจริตโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน และการเรียนรู้ชุมชนและกลุ่มเยาวชน เมื่อปีงบประมาณ 2548 ถึงปี 2551


เรื่องการกล่าวหานายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกับพวก จำกัดคุณลักษณะเฉพาะในประกาศราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่ตนมีส่วนได้เสีย


เรื่องกล่าวหา นายนวพล บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับพวก ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชน จังหวัดสงขลา โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ในจังหวัดสงขลา เมื่อปี 2551-2552 โดยกำหนดการให้บริการในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่สถานพยาบาล และจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีการชี้มูลฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และพ.ร.บ. ฮั้ว


สำหรับภาพรวมผลการพิพากษาของศาลตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 พบว่ามี กรณีที่อัยการสูงสุดฟ้องคดีอาญาจำนวน 156 เรื่อง และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ฟ้องเองจำนวน 15 เรื่อง

คุณอาจสนใจ

Related News