การเมือง

"ชัชชาติ" เผย ยอมรับผิดที่ลงพื้นที่กะทันกันไลฟ์สด สำนักงานระบายน้ำอาจเตรียมข้อมูลไม่พร้อม ปมลอกคลอง 2 แห่ง

โดย kanyapak_w

5 มิ.ย. 2565

933 views

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผย กรณี ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำระบุถึง การลอกคลอง 2 แห่ง ว่า เบื้องต้น เป็นคลองใหญ่ที่ สำนักการระบายน้ำเป็นผู้ดูแล ส่วนคลองย่อยต่างๆทางสำนักงานเขต 50 เขตจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ขออย่าให้เป็นประเด็น เนื่องจากทุกคนตั้งใจทำงาน  โดยส่วนตัวยอมรับผิดที่วันนั้นลงพื้นที่ไปกะทันหันและไลฟ์สด ทางผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ อาจจะเตรียมข้อมูลไม่ครบถ้วนนาย ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นที่ถูกพูดถึง การขุดลอกคูคลองในกรุงเทพมหานคร ที่ก่อนหน้านี้ นาย สมศักดิ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ มีการระบุว่า มีการลอกคลอง ไปสองคลองจากทั้งหมด 1,980 คลอง เบื้องต้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบายว่า คลองมี 2 ประเภท คือ คลองใหญ่ หรือ คลองหลัก สำนักงานระบายน้ำ จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ  ส่วนคลองย่อย จะเป็นสำนักงานเขตเป็นผู้ดูแล ซื้อที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการขุดลอกคูคลองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นที่ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำพูดถึงนั้น หมายถึงข้อมูลในปัจจุบัน คลองหลัก ไปหาก รวมคลองย่อยด้วยก็อาจจะมากกว่า 2 คลอง ขออย่าให้ประชาชนนำมาเป็นประเด็น ซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ เป็นคนที่ตั้งใจทำงาน แต่วันนั้นที่ตนไปเยี่ยมก็เวลาค่อนข้างดึก เและไลฟ์นด้วย ส่วนตัวก็มีส่วนผิดด้วย อาจเร่งรีบและข้อมูลไม่ครบถ้วนส่วนที่มีข้อมูลก่อนหน้านี้ ว่าผู้รับเหมาเอกชนที่รับจ้างในการขุดลอกคลองทิ้งงานนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าเป็นเรื่องอีกงานไม่ใช่มาจากการขุดลอกคลองแต่มาจากการทำเขื่อน เช่นเขื่อนคลองลาดพร้าวที่ยังคงทำไม่เสร็จจึงทำให้การขุดลอกคูคลองทำไม่ได้ โดยตนคงจะต้องเข้าไปดู และหากพบว่ามีการทิ้งงานก็คงต้องเข้าไปดูข้อกฎหมาย ทั้งนี้ การขุดลอกคูคลอง ถือ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะเป็นหัวใจในการระบายน้ำ แล้วไม่ได้ใช้งบประมาณที่เยอะ ส่วนอุโมงค์ระบายน้ำเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบร้อยละ 10 ของการระบายน้ำ แต่จากการลงพื้นที่พบว่าการก่อสร้างต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน อุโมงค์ หรือแนวรถไฟฟ้า ไปตัดแนวคูคลองเดิม คงต้องไปไล่จี้ จะต้องทำท่อลอดให้ครองต่อเนื่องเพื่อให้ทางน้ำไปได้ขณะที่ข้อมูล จากกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ ได้เแจงความคืบหน้าการขุดลอกคลองในกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครมีคูคลอง ลำราง ลำกระโดง เป็นทางระบายน้ำ 1,980 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,745 กิโลเมตร โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้รับงบประมาณดำเนินการไป 138 คลอง ความยาวรวม 282,355 เมตร ในปี 2564 ได้งบขุดลอก 42 คลอง รวมระยะทาง 88,977 เมตร ส่วนในปี 2565 นี้ ได้รับงบประมาณขุดลอก 42คลอง รวมระยะทาง 60,134 เมตร แบ่งเป็นงบประมาณประจำปี 32 คลอง จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 และส่วนที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 10 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมิถุนายนนี้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภาย 90 วัน หากดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตกคุณอาจสนใจ