การเมือง

ผลนับคะแนน พล ม.2 รอ. สกลธี คว้าคะแนนนำ

โดย onjira_n

22 พ.ค. 2565

195 views

หน่วยเลือกตั้งที่ 37 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยผล::

อันดับ 1 สกลธี 55 คะแนน

อันดับ 2 ชัชชาติ 49 คะแนน

อันดับ 3 วิโรจน์ 28 คะแนน

อันดับ 4 พ.ท.ฐิฏา 14 คะแนน

อันดับ 5 อัศวิน 6 คะแนน

อันดับ 6 รสนา 5 คะแนนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 198 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 453 คน หรือ 43.7%บัตรเสีย 3 ใบ

ผู้ไม่ใช้สิทธิ์ 16 ใบ
สก. 108 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 338 คน หรือ 31.95%บัตรเสีย 4

ไม่ลงคะแนน 13ผู้ชนะ เบอร์ 2 ได้ 26 คะแนน ร.ต.ท.ปฐม เลิศทวีวิทย์
คุณอาจสนใจ