การเมือง

นายกฯ ส่งสารถึงคนไทย อวยพรวันสงกรานต์

โดย kanyapak_w

13 เม.ย. 2565

91 views

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบสารเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน” และ “วันแห่งครอบครัว 14 เมษายน” ประจำปี 2565 ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกคน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง รักใคร่กลมเกลียวกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ถือเป็นวันสำคัญที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะผู้เป็นเสาหลัก ผู้ทรงภูมิปัญญาและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อม อันเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทยพร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายกฯ แสดงความห่วงใยมายังผู้สูงอายุทุกคน และขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป และนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนความรัก ความห่วงใยกันในครอบครัว จงเป็นพลังให้ทุกคนประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

คุณอาจสนใจ

Related News