การเมือง

เช็คผลโพลผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม. 'ชัชชาติ' ยังมาอันดับ 1 แต่เปอร์เซ็นต์ลดลง 'อัศวิน' เพิ่มขึ้น

โดย thichaphat_d

4 เม.ย. 2565

236 views

วานนี้ (วันที่ 3 เม.ย) สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ชี้ว่า


จากที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯ โดยสำรวจแยกรายเขต จำนวน 50 เขต ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -2 เมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในพื้นที่แต่ละเขตตามที่กำหนด ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ....


1. นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

 • ผลครั้งที่ 1 : 33.8%
 • ผลครั้งที่ 2 : 29.3%
 • ผลครั้งที่ 3 : 25.7%


2. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

 • ผลครั้งที่ 1 : 28.3%
 • ผลครั้งที่ 2 : 25.2%
 • ผลครั้งที่ 3 : 20.3%


3. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

 • ผลครั้งที่ 1 : 8.6%
 • ผลครั้งที่ 2 : 11.6%
 • ผลครั้งที่ 3 : 11.8%


4. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 • ผลครั้งที่ 1 : 5.7%
 • ผลครั้งที่ 2 : 5.4%
 • ผลครั้งที่ 3 : 9.3%


5. สกลธี ภัททิยะกุล

 • ผลครั้งที่ 1 : -
 • ผลครั้งที่ 2 : 3.6%
 • ผลครั้งที่ 3 : 6.7%


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/neEGGt5HtwE

คุณอาจสนใจ

Related News