เลือกตั้งและการเมือง

กรมที่ดิน เพิกถอน น.ส. 3 ก. ที่ดิน 'ธนาธร-แม่-พี่สาว' รุกป่าสงวนราชบุรี

โดย thichaphat_d

30 มี.ค. 2565

134 views

กรมที่ดิน ได้เผยแพร่เอกสารคำสั่ง นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมที่ดิน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดิน ที่ลงนามเมื่อวาน (29 มี.ค.) เรื่อง การเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)


ซึ่งเป็นที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร / ที่ดินของนายธนาธร และ ของ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร ที่ครอบครองในเขตป่าไม้ถาวร ที่ ต.ด่านทับตะโก และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รวม 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111 ไร่เศษ


ในคำสั่งระบุว่า ก่อนหน้านี้ทางกรมที่ดินได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร สมควรเพิกถอนทั้ง 59 ฉบับ


ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์สามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ต่ออธิบดีกรมที่ดินได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง


สำหรับที่ดินดังกล่าว นายธนาธร มีชื่อครอบครอง จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 81 ไร่ 3 งาน ส่วนที่เหลือเป็นของนางสมพร และ น.ส.ชนาพรรณรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Huq3dN8tYH0

คุณอาจสนใจ

Related News